Yarı açık cezaevi nedir, Yarı açık cezaevi ne demek

Yarı açık cezaevi; bir hukuk terimidir.

  • Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi hâlleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dıştan korunmasız olmasına karşın, kaçmaya karşı engelleri olan cezaevi

Yarı açık cezaevi kısaca anlamı, tanımı:

Cezaevi : Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes.

Ceza : Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım.

Tamam : Eksiksiz. Bütün, tüm. Evet. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Tamamlanmış, bitmiş.

Tutuklu : Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, mevkuf.

Kalan : Bir çıkarmanın sonucu. Kalma işini yapan. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Artan, mütebaki.

Çiftçilik : Çiftçinin yaptığı iş.

Sanat : Zanaat. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

Korunma : Korunmak işi.

Kaçma : Kaçmak işi, firar.