Yarım avrat nedir, Yarım avrat ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Çok bilmiş kız çocuğu.

Yarım avrat anlamı, tanımı

Avra : Daldırma. Dara

Avrat : Kadın. Karı, eş.

Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf. Gereğinden az, tam olmayarak. Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan. Devre arası.

Yarım : Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Bir bütünün yarısı olan miktar.

Bilmiş : Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan.

Çocu : Çocuğu.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Kız : Dişi çocuk. Üzerinde kadın resmi bulunan iskambil kâğıdı. Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından kullanılan bir seslenme sözü.

Diğer dillerde Yarım adım anlamı nedir?

Fransızca'da Yarım adım nedir ? : demi-pied