Yaramazca nedir, Yaramazca ne demek

Yaramazca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yaramaz bir biçimde

Yaramazca anlamı, kısaca tanımı:

Yaramaz : Çapkın. Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı.

Yarama : Yaramak işi.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Beraber. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Bir kez. Ancak, yalnız. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Diğer dillerde Yaramazca anlamı nedir?

İngilizce'de Yaramazca ne demek? : adv. naughtily

Rusça'da Yaramazca : adv. шаловливо