Yaramazlık nedir, Yaramazlık ne demek

  • Yaramaz olma durumu.
  • Yaramazca davranış.
  • Kötü, uygunsuz durum ya da haber

Diğer sözlük anlamları:

Fenalık, kötülük.

Yaramazlık anlamı, kısaca tanımı:

Yaramazlık etmek : Yaramazca davranmak.

Yaramaz : Çapkın. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı. Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.

Yarama : Yaramak işi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Yaramazca : Yaramaz bir biçimde.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Uygunsuz : Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz, namünasip. Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan.

Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi. Yüklem. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.

Olma : Olmak işi.

Kötü : Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. Kaba ve kırıcı. Korku, endişe veren. Aşırı, çok. Zararlı, tehlikeli. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı.

 

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Yaramazlıkta bulunmak : Fenalık yapmak.

Yaramazlık ile ilgili Cümleler

  • Öyle yaramazlık etmemelisin.
  • Öğretmen çocukları, yaramazlık ettiklerinde ya da çarpım tablolarını ezbere okuyamadıklarında döverdi.
  • Anne babalar, yaramazlık yaptıkları için çocuklarını cezalandırıyorlar.
  • Yaramazlık etmeyin.
  • Ali yaramazlık yapıyor, değil mi?
  • O çocuk yaramazlık doludur.
  • Öğretmenimiz sınıfta yaramazlık yaptığı için Tom'a kızdı.

Diğer dillerde Yaramazlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yaramazlık ne demek? : n. devilment, devilry, fooling, misbehavior, misbehaviour [Brit.], mischief, mischievousness, naughtiness, prank, roguery

Fransızca'da Yaramazlık : méchanceté [la], diablerie [la], polissonnerie [la]

Almanca'da Yaramazlık : n. Lausbüberei, Mutwille, Übermut, Unart, Unartigkeit

Rusça'da Yaramazlık : n. негодность (F), необузданность (F), шалость (F), проказа (F), озорство (N), баловство (N)