Yardımcı nedir, Yardımcı ne demek

"Yardımcı" ile ilgili cümleler

 • "Ev işlerinde annemin yardımcısı yine bendim." - A. Ağaoğlu

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Oyun düzenini, müziği, dekoru ve benzeri sanatsal işleri hazırlayan baş sorumlulara yardım edenlere verilen ad.

Bilimsel terim anlamı:

Kendi başına, tam ve bağımsız anlamı olmayıp ancak bağlı olduğu kelimedeki anlamı her hangi bir bakımdan tamamlamağa yarayan kelime. Böylece edatlar birer yardımcı kelime sayıldığı gibi gelivermek, düşeyazmak kabilinden karmaşık fiiller meydana getirmeğe yarayan vermek, yazmak, bilmek, v. b. birçok fiillere de yardımcı fiil denir. Eskiden yardımcı dediğimiz Yüklemlik fiiller için bk. Fiil. Başka dillerde, örnekleyin Fransızcada YARDIMCI FİİL ( Verbe auxiliaire ) diye fiil çekiminde rol oynıyan avoir ve être fiillerine denir.

Yumrukoyuncusunu karşılaşma için hazırlayan, yumruklaşma alanında getiren, karşılaşma başladıktan sonra alanın köşesinde duran, dönem aralarında ona yardım eden, oyuncusu kötü bir duruma düşerse alana havlu ya da sünger atarak oyuncu adına yenilgiyi kabul eden kişi.

İngilizce'de Yardımcı ne demek? Yardımcı ingilizcesi nedir?:

 

auxiliary, assistant director, assistant producer, assisting referee

Fransızca'da Yardımcı ne demek?:

auxiliaire

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa şehrinde, Yardımcı nahiyesine bağlı bir bölge.

Yardımcı anlamı, kısaca tanımı:

Yardımcı olmak : Yardımda bulunmak.

Yardımcı ders : Esas eğitimi ve dersleri destekler nitelikte alınan veya okunan ders.

Yardımcı doçent : Üniversitede doktora sonrası öğretim üyeliğinin ilk basamağında olan öğretim üyesi.

Yardımcı eylem : Yardımcı fiil.

Yardımcı fiil : Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi kullanılmalarını sağlayan "imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak" fiilleri, yardımcı eylem: Hasta idim. Naz eyledi. Arz olunur gibi.

Yardımcı hakem : Karşılaşmalarda sayıları, uyarmaları tespit eden ve sonuç ile birlikte tutanağı yazıp imza eden yetkili, yan hakem, yan yargıcı. Futbol karşılaşmalarında oyun alanının yan çizgisi boyunca oyunu takip eden, kuralların yerine getirilip getirilmediğini gözleyen, orta hakeme yardımcı olan görevli, yan hakem, yan yargıcı.

Yardımcı hücre : Kırmızı su yosunlarında döllenmede oluşan bir çekirdeği alarak gelişmeyi sağlayan hücre.

Yardımcı kitap : Eğitimde esas dersleri konuları bakımından açıklayan kitap.

Yardımcı madde : İlacın hazırlanmasında taşıyıcı, çözücü veya seyreltici olarak yararlanılan veya ilacın içinde yer alan etken madde dışındaki bileşen.

Yardımcı oyuncu : Yedek oyuncu.

Yardımcı yargıcı : Başyargıcının yardımcısı.

Başyardımcı : Bir kurum veya kuruluşta görevli amirin yardımcılarından en üst düzeyde olanı.

 

Öğretim yardımcısı : Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen uzman, çevirici, araştırma görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı, öğretim görevlisi, okutman.

Başkan yardımcısı : Kurum ve kuruluşlarda başkana yardım eden sorumlu ve yetkili kimse.

Dekan yardımcısı : Fakültelerde dekana yardım eden öğretim üyesi.

Müdür yardımcısı : Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavini.

Rektör yardımcısı : Üniversitelerde rektöre yardım eden öğretim üyesi.

Yönetmen yardımcısı : Yönetmene her konuda yardımcı olmakla görevli kimse, reji asistanı.

Yardım : Bağış, iane. Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.

Yardımcı doçentlik : Yardımcı doçent olma durumu.

Yardımcı hakemlik : Yardımcı hakem olma durumu.

Yardımcı oyunculuk : Yardımcı oyuncu olma durumu.

Yardımcı yargıcılık : Yardımcı yargıcı olma durumu.

Yardımcılık : Yardımcı olma durumu.

Davacın kadı olursa yardımcın allah olsun : "seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir" anlamında kullanılan bir söz.

Dekan yardımcılığı : Dekan yardımcısı olma durumu.

Müdür yardımcılığı : Müdür yardımcısının yaptığı iş.

Öğretim yardımcılığı : Öğretim yardımcısı olma durumu.

Rektör yardımcılığı : Rektör yardımcısı olma durumu.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Muavin : Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse. Yardımcı.

Muin : Yardımcı.

Yaver : Yardımcı. Emir subayı.

Asistan : Araştırma görevlisi. Yardımcı.

Yardımcı asalak : Hastalık sağaltma gibi, tarımsal savaşta zararlı böcekleri yok etme gibi, insan, hayvan ve bitki sağlığı yönünden yararlı işlerde kullanılan asalak.

Yardımcı bellek : [Bakınız: dış bellek]

Yardımcı benlik : Benliği geliştirmek ya da gereksinmelerini karşılamakta yardımı sağlamak için başka bir kişiyi örnek almak, düşünce, ülkü ve davranışlarını benimsemek. Bireycil ya da kümecil oyunda birey ya da küme üyelerinin yakın-uzak çevresini oluşturan gerçek ya da düşsel kişilerin üstlencesini yüklenmiş yardımcı kişiler, bk. bireycil oyun, kümecil oyun.

Yardımcı bez : Bir beze ya da organa bağlı olan yardımcı bezler; üreme kanallarına bağlı özel bezler. Prostat bezi, bulbo üretral bez gibi. Bir beze bağlı olan yardımcı bezler; üreme kanallariyle bağlı olan bazı özel bezler.

Yardımcı bezemci : Bezemciye, çalışmalarında yardımcı olan kimse.

Yardımcı bilinmeyen : (matematik)

Yardımcı çatkı : Kabuk gövde yapısında askı düzeninin bağlantı noktalarını güçlendirmek ve yol sarsıntılarının yolcu bölümüne iletilmesini önlemek amacıyla gövde altına konan ek çatkı.

Yardımcı çizim : (matematik)

Yardımcı denetir : Ana denetir tarafından ayarlanan aygıt.

Yardımcı ders kitabı : Ders kitabı olarak kabul ve ilân edilmemekle birlikte belli bir dersin öğretiminde öğrencilerin yararlanabileceği düşünülen kitap.

Yardımcı ile ilgili Cümleler

 • Yardımcı olacak bir şey düşünemiyorum.
 • Yardımcı olabilir.
 • Yardımcı olabilirim.
 • Ali muhtemelen Pazartesi günü size yardımcı olabilir.
 • Ali deneyimli bir diş hekimi yardımcısıdır.
 • Benden ne yapmamı istediğinize bağlı olarak, yardımcı olmak için istekli olabilirim.
 • Biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz?
 • Ona nasıl yardımcı olabilirim?
 • Yardımcı olabilir miyim?
 • Yardımcı olmak bizim görevimizdir.
 • Ali yardımcı profesördü.
 • Yardımcı olabildiğime sevindim.
 • Ali yardımcı doçentti.
 • Yardımcı olmadı.

Diğer dillerde Yardımcı anlamı nedir?

İngilizce'de Yardımcı ne demek? : adj. accessary, accessory, ancillary, assistant, auxiliary, Band-aid, collateral, contributory, cooperative, deputy, donkey, helpful, obliging, stand by, sub, subsidiary, supporting

n. accessary, accessory, acolyte, adjunct, aid, aide, assistant, auxiliary, booster, coadjutor, friend, help, helper, helpmate, helpmeet, henchman, lieutenant, second, sidekick, subsidiary, supporter

pref. vice

Fransızca'da Yardımcı : auxiliaire adj

Almanca'da Yardımcı : n. Assistent, Gehilfe, Helfer, Hilfe, Mitarbeiter, Mithelfer

pref. vize-

Rusça'da Yardımcı : n. помощник (M), подручный (M), заместитель (M)

adj. вспомогательный, помогающий, подсобный, служебный, временный, нестроевой