Yasa tasarısı nedir, Yasa tasarısı ne demek

Yasa tasarısı; bir hukuk terimidir.

  • Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layiha

Yasa tasarısı ile ilgili Cümleler

  • Onlar sağlık hizmetleri için bir yasa tasarısı hazırladılar.
  • Muhalefet partisi gelir vergisini düşürmek için bir yasa tasarısı sundu.
  • Başkan Hayes yasa tasarısını veto etti.
  • Bu yasa tasarısı, internet kullanan her bireyin ifade ve medeni haklarına ciddi tehdit oluşturmaktadır.
  • Kongreye bir yasa tasarısı sundular.
  • İktidar partisi vergi yasa tasarısını kabul ettirdi.
  • Başkan yasa tasarısını veto etti fakat Kongre onun vetosunu geçersiz kıldı.

Yasa tasarısı anlamı, kısaca tanımı:

Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim. Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yöre, yer.

 

Yasalaşma : Yasalaşmak işi, kanunlaşma.

Meclis : Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılmış olan toplantı. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra. Dostlar toplantısı.

Gönderi : Yolcu etme, uğurlama. Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb.

Kanun : Geçerli olan kural. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı. Yasa.

Layiha : Tasarı. Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı.