Yasal nedir, Yasal ne demek

Yasal; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Hukuki terim anlamı:

kanûnî. ~ kalıtçı; kanûnî mîrâsçı.

Yasal hakkında bilgiler

[Bakınız: yasa]

Yasal ile ilgili Cümleler

 • Yaptığımız tamamen yasaldı.
 • O bana yasal görünüyor.
 • Hangi yasalar ihlal edildi?
 • Yasal haklarımı biliyorum.
 • Bu yasal bir iş.
 • Ali yasaları çiğnemedi.
 • Yasal danışmanlığını istemiyorum.
 • Yasal hakkımı biliyorum.
 • Yasal kör gözlerini erken açtı, değil mi?
 • Yasal harcamalar, aşağı yukarı, ona 9.000 sterline mal oldu.
 • Yasal bir öpücük çalıntı olanla asla eş değerde değildir.
 • Yasal değil.
 • Bilgisayar suçları önlemek için yasalar ABD'de yürürlüğe girdi.
 • Japonya'da, insanlar yirmi yaşına girdiklerinde yasal olarak yetişkin olurlar.

Yasal tanımı, anlamı:

Yasalaşma : Yasalaşmak işi, kanunlaşma.

Yasalaşmak : Yasama meclisleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girmek, yasa durumuna gelmek, kanunlaşmak.

Yasalaştırılma : Yasalaştırılmak işi.

Yasalaştırılmak : Yasa durumuna getirilmek, kanunlaştırılmak.

Yasalaştırma : Yasalaştırmak işi, kanunlaştırma.

Yasalaştırmak : Yasa durumuna getirmek, yasaya bağlamak, kanunlaştırmak.

Yasalı : Yasaya uygun veya yasanın buyurduğu, kanuni.

 

Yasallaşma : Yasallaşmak durumu.

Yasallaşmak : Yasal duruma gelmek.

Düşünme yasaları : Doğru olması gereken bir düşünmenin belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar.

Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

Vicdan : Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Kanuni : Kanuncu. Yasal.

Meşru : Yasal.

Yasal anamal : Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması zorunlu bulunan anamal.

Yasal biçim : Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. || yasal biçimler genellikle denetleme yöntemlerinde kullanılır. Krş.. tümel-evetlemeli yasal biçim, tikel-evetlemeli yasal biçim, birli yüklemli yasal biçim, önekli yasal biçim.

Yasal biçim özelliği : (…)

Yasal borç : Yasalarla doğan yükümlülük.

Yasal borçlanma : Alımı bir yasa ile zorunlu kılınan belgitlerle devletin kişilere borçlanması. Bir borcu karşılama zorunluluğu nedeniyle yapılan borçlanma.

Yasal buyruklar : Kişilerin karşılıklı istekleriyle değiştirilmeyen yasal buyruklar.

Yasal değer : Bir varlığı yöneten kişinin borçlarını ödeyebilmek için elinde bulundurduğu yasal değer.

Yasal dinlenme günleri : Ulusal ve dinî bayramlar gibi yasalarına göre çalışılması yasaklanan günler.

Yasal dinlenme ücreti : İş yasasına bağlı işyerlerindeki işçilere ulusal bayram ve yasal dinlenme günlerinde bir iş karşılığı olmaksızın yasasında belirtilen ölçülere göre verilen ücret.

 

Yasal eşlenik değişken : Konum-devinirlik (q ve p), erke-zaman (E ve t) gibi Hamilton işlevinin birine göre türevi öbürünü veren düzeneksel değişkenler çifti.

Diğer dillerde Yasal anlamı nedir?

İngilizce'de Yasal ne demek? : adj. clean, competent, de jure, juridical, juristic, juristical, lawful, legal, legitimate, licit, rightful, solemn, sound, statutory, technic, technical, valid

Fransızca'da Yasal : légal/e, législatif/ive, licite, régulier/ière

Almanca'da Yasal : adj. legal, legitim, rechtsgültig

Rusça'da Yasal : adj. законный, легальный, правомерный

adv. правомерно