Yasama gücü nedir, Yasama gücü ne demek

Yasama gücü; bir hukuk terimidir.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti

"Yasama gücü" ile ilgili cümleler

  • "Her devletin ilk ve temel yasası, yasama gücünü düzenleyen yasadır." - C. Meriç

Yasama gücü tanımı, anlamı:

Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Büyük : Önemli. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan.

Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Benzer özellikleri olan topluluk. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Meclis : Bu toplantının yapıldığı yer, şûra. Dostlar toplantısı. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılmış olan toplantı. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu.

Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Kaldırma : Kaldırmak işi.

Diğer dillerde Yasama gücü anlamı nedir?

İngilizce'de Yasama gücü ne demek? : [yaşama gücü] n. stamina, vigor, vigour [Brit.], vitality

Fransızca'da Yasama gücü : pouvoir légiflatif