Yasama kuvveti nedir, Yasama kuvveti ne demek

Yasama kuvveti; bir hukuk terimidir.

  • Yasama gücü

Yasama kuvveti anlamı, tanımı:

Yasama : Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasa koyma, yasa yapma, teşri.

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Fiziksel güç, takat. Güç. Şiddet, zor, cebir. Bir ülkenin silahlı gücü. Yetke, erk, nüfuz. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti.

Yasama gücü : Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Diğer dillerde Yasama kuvveti anlamı nedir?

Fransızca'da Yasama kuvveti : pouvoir législatif