Yassı nedir, Yassı ne demek

Yassı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Yassı" ile ilgili cümleler

  • "Yassı bir kalpak altında uzun ve sarışın bir yüz, o gün tarihin hatırasına müebbeden aksedip kaldı." - H. S. Tanrıöver

Yerel Türkçe anlamı:

Yatsı vakti

Yayvan ve düz

Saman.

Yatsı.

Yatsı vakti, bk. yatsu

Yassı anlamı, kısaca tanımı:

Yassı balıklar : Kemikli balıklar takımı.

Yassı kadayıf : Yuvarlak ve kalın hazır yufka. Bu yufkadan yapılmış olan bir tatlı türü.

Yassı solucanlar : Tenya ve kelebek asalağı gibi, vücutları yassı ve uzun olan solucanlar takımı.

Yassı solungaçlılar : Midye, deniztarağı gibi kavkıları iki çenekli ve çoğu yenilen yumuşakçalar sınıfı.

Yassıca : Biraz yassı.

Yassılama : Yassılamak işi.

Yassılamak : Yassı duruma getirmek.

Yassılanma : Yassılanmak işi.

Yassılanmak : Yassı duruma gelmek, yassı olmak.

Yassılaşma : Yassılaşmak işi, yassılma.

Yassılaşmak : Yassı duruma gelmek, yassı olmak, yassılmak.

Yassılaştırma : Yassılaştırmak işi.

Yassılaştırmak : Yassı duruma getirmek.

Yassılık : Yassı olma durumu.

Yassılma : Yassılaşma.

Yassılmak : Yassılaşmak.

Yassıltma : Yassıltmak işi.

Yassıltmak : Yassı duruma getirmek, yassılaştırmak.

Yayvan : Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş.

 

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Düz : Düz rakı. Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç). Yalın, sade, süssüz. Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil. Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı). Yayvan, altı derin olmayan. Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan. Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevi. Engebesiz olan yer, düzlük, ova. Çizgisiz, desensiz ve tek renkli.

Yassı alveoler hücre : Tip I alveol hücresi.

Yassı anahtar : Somunları gevşetip, sıkıştırmakta kullanılan bir anahtar türü.

Yassı baş :

Yassı burunlu maymunlar : Bazı sınıflandırmalara göre memeliler (Mammalia) sınıfının, maymunlar (Primates) takımının, gerçek maymunlar (Simiae) alt takımından, genel olarak 36 dişli olup burun duvarı geniş ve burun delikleri yanlara doğru yön almış, kuyrukları ağaçlara sarılmaya elverişli, yanak keseleri ve oturak kaba etleri olmayan, bitki ve küçük hayvanlarla beslenen, Güney Amerika'da sulak ormanlarda yaşayan türleri içine alan bir üst familya. Örümcek maymunu (Ateles paniscus), uluyan maymun (Aloutta seniculus), başlıklı maymun (Cebus capucinus), şeytan maymun (Pithecia satanus) türleri iyi bilinir. Yeni Dünya maymunlan.

Yassı çakıl : (kaydırak) (coğrafya, jeoloji) Boyu 64-250 mm. olan yassı çay taşı.

Yassı enik sendromu : İki dört haftalık köpek eniklerinin göğüs kafesi ve bacakların üstten aşağıya doğru âdeta sıkıştırılmış ve yassılaşmış görünüm kazanmalarıyla belirgin, çoğunlukla kendiliğinden iyileşen, belli köpek ırklarında, az sayıdaki yavrunun aşırı sütle beslenmesi ve hızlı büyüme temposundan kaynaklanan anatomik bozukluk.

 

Yassı epitel : Tek tabakalı epitellerde tüm hücreleri yassı olan (endotelyum), çok tabakalı epitellerde en üst sıradaki hücreleri yassı olan (deri ve özofagus) örtü epiteli.

Yassı epitelyum : (biyoloji) Gözeleri yassı olan örtü dokusu.

Yassı haddelenmiş çelik : İnce levha, saç ya da şerit biçiminde üretilmiş çelik.

Yassı hücreli karsinom : Çok katlı yassı epitelin dikensi tabaka hücrelerinden köken alan kötücül tümör. Özellikle, derinin pigmentsiz bölgelerinde görülür, sküamoz hücreli karsinom.

Diğer dillerde Yassı anlamı nedir?

İngilizce'de Yassı ne demek? : adj. flat, pancake, plane, tabular

n. tabloid

pref. platy

Almanca'da Yassı : adj. eben

Rusça'da Yassı : adj. плоский, сплюснутый