Yatkınlık nedir, Yatkınlık ne demek

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Alışık olmaktan doğan beceriklilik, bk. alışkanlık.

Bilimsel terim anlamı:

Bir öğrenim ve yetiştirme süreci sonunda bireyin varabileceği gelişme düzeyini belirleyen doğal yeti.

İngilizce'de Yatkınlık ne demek? Yatkınlık ingilizcesi nedir?:

familiarity, aptitude

Yatkınlık hakkında bilgiler

[Bakınız: eğilim]

Yatkınlık anlamı, kısaca tanımı:

Akla yatkınlık : Akla yatkın olma durumu.

Dili yatkınlık : Dili yatkın olma durumu.

Eli yatkınlık : Eli yatkın olma durumu.

El yatkınlığı : İşe alışmış olma durumu. El işlerini yapmakta yetkinlik.

Yatkın : Bir yana eğilmiş, yatık. Bir işte yeteneği, becerisi olan. Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük. Benimsemiş, alışmış, eğilimli.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Alışkanlık : İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam.

 

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

Meleke : Yelken makarası. Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık. Yeti.

Mümarese : Yatkınlık.

Eğilim : Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

Olma : Olmak işi.

Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

Diğer dillerde Yatkınlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yatkınlık ne demek? : n. aptness, bent, familiarity, predisposition, proclivity

Fransızca'da Yatkınlık : aptitude [la], dextérite [la], prédisposition [la]

Almanca'da Yatkınlık : n. Empfänglichkeit, Routine

Rusça'da Yatkınlık : n. наклон (M), тяготение (N), предпочтение (N), опытность (F), предрасположение (N), навык (M)