Yaver nedir, Yaver ne demek

Yaver; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

Yaver isminin anlamı, Yaver ne demek:

Erkek ismi olarak; Yardımcı.

Yaver hakkında bilgiler

Yaver (Farsça: yāver), devlet ve hükümet başkanlarının, yüksek rütbeli komutanların yanında bulunan onların komutlarını yazmak ve gerekli yerlere ulaştırmakla görevli subay.

Yaver ile ilgili Cümleler

  • Bugün şansın yaver gitti.
  • Şansının yaver gitmesi için dua ediyorum.
  • Talihi yaver gitti.
  • Hâlâ şansımız yaver gidebilir.
  • Belki şansımız yaver gider.
  • Tom'un şansı yaver gitti.

Yaver anlamı, kısaca tanımı:

Subay : Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Başyaver : Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

Seryaver : Başyaver.

Yaverlik : Yaverin görevi veya makamı. Yaver olma durumu.

Şansı yaver gitmek : Talihli olmak, bahtı açık olmak.

Talihi yaver gitmek : Talihi iyi olmak, işi yolunda gitmek.

Yardımcı : Yardımı olan (şey). Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan.

Emir : İstek. Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm. Buyruk, komut, talimat, ferman.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk.

 

Hüküm : Önem, geçerlilik. Değer, aynı veya benzer nitelik. Yargı. Egemenlik, hâkimiyet. Karar.

Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

Rütbeli : Rütbesi olan.

Komutan : Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey.

Emir subayı : Devlet ve hükûmet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların buyruklarını yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli subay, yaver.

Yaverören : Eskişehir şehrinde, Kaymaz nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Yaver anlamı nedir?

İngilizce'de Yaver ne demek? : n. adjutant, aid de camp, aide, aide-de-camp, batman

Fransızca'da Yaver : aide de camp

Almanca'da Yaver : der Helfer, der Gehilfe

Rusça'da Yaver : n. адъютант (M)