Yavuzlanmak nedir, Yavuzlanmak ne demek

  • Yavuz gibi olmak, yavuz durumuna gelmek
  • Sertleşmek, çetinleşmek, kabadayılaşmak.

Diğer sözlük anlamları:

Kızmak, azgınlaşmak.

Yavuzlanmak anlamı, kısaca tanımı:

Yavuz : Güçlü, çetin. Kötü, fena. İyi, gürbüz, güzel.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Yetişme. Gelmiş olan.

Sertleşmek : Bir kimsenin davranış veya sözleri sert, kırıcı olmak. Gücü artmak, zorlu bir durum almak. Erkeklik organı, içindeki damarlara kan dolması ile birlikte sert ve dik duruma gelmek. Sert bir durum almak, katılaşmak.

Çetinleşmek : Çetin duruma gelmek.

Kabadayı : Bir şeyin en iyisi, başta geleni. Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse. Yürekli.