Yaya yapıldak nedir, Yaya yapıldak ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Binitsiz ve yalınayak.

Yaya yapıldak tanımı, anlamı

Yapıldak : Yalın ayak, yaya (yayan sözcüğüyle birlikte kullanılır). Dökülmüş yaprak. Boylanıp gelişmekte olan ekin. Sıcak, bataklık yerde yetişen, enli ve çok yapraklı bir çeşit kamış. Bir çeşit çayır. Yalnız. Yalnayak (yayanla birlikte kullanılır). Çıplak, teçhizatsız. Çanakkale ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Edirne şehri, İpsala ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Eskişehir şehrinde, Kırka nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi

Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Yaya : Yürüyerek giden kimse. Osmanlılarda Yeniçeri Ocağından önceki dönemlerde Türklerden kurulan asker teşkilatı ve askeri. Yayan. Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş kimse.

 

Yalınayak : Yoksul. İçel şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Yalınay : Gösterişsiz, sade kimse.

Binit : Binilecek taşıt ya da hayvan. Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce içine konulduğu oyuk gözlü tahta.

Yalın : Alev. Çıplak, kınından çıkmış. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).

Yalı : Sahil. Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev.

Bini : Binme işi. Kapı, dolap vb. şeylerin, kanatları kapandığında kalan aralığı örtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan çıta.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Yaya dolaşımı anlamı nedir?

İngilizce'de Yaya dolaşımı ne demek ? : pedestrian traffic