Yayabilmek nedir, Yayabilmek ne demek

  • Yayma imkânı veya olasılığı bulunmak

Yayabilmek anlamı, tanımı

Yayabilme : Yayabilmek işi

Yaya : Yürüyerek giden kimse. Osmanlılarda Yeniçeri Ocağından önceki dönemlerde Türklerden kurulan asker teşkilatı ve askeri. Yayan. Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş kimse.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Bulunma : Bulunmak işi.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasıl : İhtimâli.

İmkan : Olanak. İmkân - imkân ihtimal: hiç bir ihtimal. olanak.

Yayma : Yaymak işi. Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Yaya dolaşımı anlamı nedir?

İngilizce'de Yaya dolaşımı ne demek ? : pedestrian traffic