Yazılı nedir, Yazılı ne demek

Yazılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Yazılı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Yazılı taş."
 • "Yazılı bir kâğıt."

Yerel Türkçe anlamı:

Börülce.

Nişanlı.

Hukuki terim anlamı:

tahrîrî. ~ biçim: tahrîrî biçim. ~ tanıma:ikrâr bi'l-kitâbe.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Malatya kenti, Taşdelen bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Gaziantep kenti, Oğuzeli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Batman şehrinde, Kozluk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Hakkâri şehri, Dağlıca bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Karaman ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kayseri şehrinde, Talas belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bingöl şehri, Servi bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ağrı ilinde, Murat bucağına bağlı bir yer. Bursa ili, Yenişehir ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sakarya şehrinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sivas ili, Karacaören nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum ilinde, Akşar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Yazılı anlamı, kısaca tanımı:

Yazılı bildirim : Herhangi resmî bir işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi.

Yazılı emir : Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanmış biçimi.

Yazılı hani : Hanigillerden, uzunluğu 20-30 santimetre olan, Akdeniz'de yaşayan, eti yenen bir balık (Serranus scriba).

Yazılı hukuk : Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk.

Yazılı imtihan : Yazılı sınav.

Yazılı kağıdı : Yazılı sınavda kullanılan ve cevapların yazıldığı kâğıt.

Yazılı sınav : Öğrencilerin ve değişik kurumlara alınacak kişilerin bilgi ve becerilerini yazılı olarak ölçmeyi amaçlayan sınav, yazılı, yazılı yoklama, yazılı imtihan.

Yazılı soru önergesi : Türkiye Büyük Millet Meclisinde yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru.

Yazılı yoklama : Yazılı sınav.

Ak yazılı : Bahtlı, şanslı.

Alt yazılı : Gösterime girdiği ülkenin diline çevrilmiş alt yazısı bulunan (film, görüntü).

Yazılım : Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü.

Yazılım dizgesi : Yazılım sistemi.

 

Yazılım paketi : Genel iş uygulamalarına yönelik olarak tasarlanıp hazırlanan yazılım.

Yazılım sistemi : Bir bilgisayar sisteminde denetim işlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım, yazılım dizgesi.

Yazılış : Yazılma işi.

Kötücül yazılım : Bilgisayar sisteminde veya ağ üzerinde zarara yol açmak, çalışmaları aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılım.

Yüzü yazılı kalmak : Kullanılmak, yenilmek için hazırlanmışken herhangi bir sebeple olduğu gibi dokunulmadan kalmak.

Muharrer : Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş.

Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Sınav : Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum. Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılmış olan yoklama, imtihan, test.

Nominal : Yazılı. Saymaca.

Üzerinde : ... ile ilgili, üzerine. Üstünde.

Yazı : Alfabe. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale. Düz yer, ova, kır. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. Harfleri yazma biçimi. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Yazgı.

Yazılı : Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Geçerli olan, nominal. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı.

Geçerli : Beğenilen, tutulan. Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.

Yazılı anlatım : Bir konunun yazı ile saptanmışı.

Yazılı biçim : Bir türe eylem ve işleminin yazılı olarak saptanması zorunluluğunu koyan yasaların bu yoldaki yargısına göre yapılan işlem.

Yazılı buyruk : Yargıç ve yargılıklarca verilipte yargıtayca incelenmeden kesinleşen karar ve yargıların yasaya aykırı olduğunu öğrenen Tüze Bakanının, bu yargı ya da kararın, yasa adına bozdurulması için yargıtaya başvurması amacıyla C. Başsavcılığına yazılı olarak verdiği buyruk.

Yazılı değer : Paraların, pay ve borç belgitlerinin ve tecimsel belgelerin değeri.

Yazılı incir : Olgunluktan yarılmış patlıcan inciri de denen mor renkli incir.

Yazılı kurbağa : Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, teker dilli kurbağagiller (Discoglossidae) familyasından, 7.5 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Afrika ve Akdeniz adalarında yaşayan bir tür. (Discoglossus pictus): Kurbağalar (Anura) takımının teker-dillikurbağagiller (Discoglossidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 7.5 cm. Güney Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz adalarında yaşar.

Yazılı mahmudiye : II. Sultan Mahmut zamanında basılan paralar: atik rumî, cedid rumî.

Yazılı muska : Üçgen, dikdörtgen, kare biçimlerinde dürülmüş bez, mumlu bez, muşamba ya da madenden yapılmış silindir biçimindeki birer küçük koruncak içine konan ; üzerlerinde Tanrı, yalvaç, melek, ilgilinin ya da anasının adı, kutsal kitaplardan aktarmalar, dinsel sözcükler, büyülü formüller ya da açıklamalı söylenlerden biri bulunan kâğıtlardan oluşan ve taşıyanı dokuncalardan koruduğu gibi, ona üstün güçle iyi bir yazgı sağladığına inanılan muska türü. bk. muska, insan muskası, hayvansal muska, taş muska, bitkisel muska.

Yazılı olur : Bir işçi ya da işverenin kendi kuruluşunun kendi çalışmaları ile işçilerine sağladığı hakların o kuruluşla bağımlı olmayanlara da uygulanabilmesi için izin verdiğini bildirmesi.

Yazılı orkinos : Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, Marmara Denizi'nde yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, ikinci dorsal yüzgecin arkasında 8, anal yüzgecin arkasında 7 pinnul; göğüs kısmında birkaç koyu benek, sırtı çizgili, boyu 100 cm olabilen, tüm denizlerimizde de bulunabilen ekonomik bir tür. (Thynnus alalonga), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının uskumrugiller (Scombridae) familyasından bir balık türü. Marmarada yaşar.

Yazılı ile ilgili Cümleler

 • Bu nasıl yazılıyor?
 • Ali bir yazılım mühendisi olarak çalışıyor.
 • Ali bir yazılım mühendisidir.
 • Yazılı olarak koyun.
 • Yazılımcı aranıyor.
 • Sümercenin bilinen en eski yazılı dil olduğu düşünülüyor.
 • Yanlış değil ama nadiren öyle yazılır.
 • Videoyu oynatabilmeniz için yazılımınız güncel olmalı.
 • Yazılı sınavda başarısız oldum.
 • Yazılım güncellendi.
 • Yazılım şirketi ekonomik durgunluk sürecinde büyük başarısızlığa uğradı.
 • Yazılım güncellenmiş.
 • Onun kitaplarının hepsi İtalyanca yazılır.
 • Yazılı olarak müracaat edin.

Diğer dillerde Yazılı anlamı nedir?

İngilizce'de Yazılı ne demek? : adj. inscribed, inscriptive, written

adv. in writing

n. written examination

Fransızca'da Yazılı : écrit/e, littéral/e

Almanca'da Yazılı : geschrieben, aufgeschrieben, eingeschrieben, beschriftet, schriftlich

Rusça'da Yazılı : adj. написанный, письменный, текстовой, предопределенный