Yazılım nedir, Yazılım ne demek

"Yazılım" ile ilgili cümleler

 • "Yazılım mühendisleri."

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü.

Bilimsel terim anlamı:

Girişimin tüm ya da bazı çalışmalarını kapsayan ya da tanıtlayan, bir işelmi, bir sayışımı, kapsayan yazılık ya da belge.

İngilizce'de Yazılım ne demek? Yazılım ingilizcesi nedir?:

software, inscription, entry

Yazılım hakkında bilgiler

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina komutlarıdır.

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve Java'dır.

Yazılım ile ilgili Cümleler

 • Yazılımım güncel mi?
 • Ali bir yazılım mühendisidir.
 • Yazılım güncellenmiş.
 • Yazılım güncellendi.
 • Yazılımı güncellenmiş.
 • Bu yazılımı nasıl yükseltebilirim?
 • Videoyu oynatabilmeniz için yazılımınız güncel olmalı.
 • Bu yazılımı nasıl güncelleştirebilirim?
 • Dün bilgisayarıma yeni bir yazılım yükledim.
 • Ali bir yazılım mühendisi olarak çalışıyor.
 • Yazılımı güncelleyebilir misin?
 • Yazılım şirketi ekonomik durgunluk sürecinde büyük başarısızlığa uğradı.
 • Ben yazılım uzmanıyım.
 • Yazılımcı aranıyor.
 

Yazılım kısaca anlamı, tanımı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Program : İzlence. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

Yazılım dizgesi : Yazılım sistemi.

Yazılım paketi : Genel iş uygulamalarına yönelik olarak tasarlanıp hazırlanan yazılım.

Yazılım sistemi : Bir bilgisayar sisteminde denetim işlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım, yazılım dizgesi.

Kötücül yazılım : Bilgisayar sisteminde veya ağ üzerinde zarara yol açmak, çalışmaları aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılım.

 

Yazılı : Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal.

Donanım : Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. Tesisat. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.

Hayat : Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Avlu. Yaşam. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Yazgı. Balkon. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Canlı, sağ olma durumu. Geçim şartlarının bütünü. Meslek. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Sundurma.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

İşlem : Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.

Yordam : Yöntem. Çalım. Kılavuz, yardımcı. Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke. Çeviklik, çabukluk.

Programlama : Programlamak veya programlaştırmak işi.

Belgeleme : Bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma, dokümantasyon. Belgelemek işi, tevsik.

Değişik : Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Değiştirilmiş, muaddel. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Yazılım eki : Bir yazılımda imzadan sonra eklenen sözcükler.

Yazılım-takım : Belli bir konudaki yazılım öğelerini, düzenli bir bütün biçiminde, belgelenmiş olarak içeren yazılım ürünü.

Yazılımlı anamal : Kuruluşta tüzük ya da yasasına göre işletmenin para yönündeki gereksemeleri göz önünde tutularak saptanan ana mal. Yasa ya da tüzüğüne göre belirtilmiş en çok anamal niceliği olup ancak iyeleri ya da paydaşlarınca tamamen ödenmiş bulunmaları gibi durumlarda işletmeye gerçekten yatırılan para.

Yazılımlı pay : Pay belgiti çıkarılmayarak paydaş adlarının ve payları niceliklerinin bir yazılıkta gösterilmesi.

Diğer dillerde Yazılım anlamı nedir?

İngilizce'de Yazılım ne demek? : n. program, programme [Brit.], software

Fransızca'da Yazılım : logiciel [le]

Rusça'da Yazılım : n. программа (F)