Yazım nedir, Yazım ne demek

Yazım; bir dil bilgisi terimidir.

 • Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla
 • Yazma işi.

"Yazım" ile ilgili cümleler

 • "Dün anlattıklarımı yazıya geçirirken bir yığın yazım yanlışı yapmışlar." - İ. Aral
 • "Selçuk'u bu çurçur işlerden daha ciddilerine, piyes yazımına ben ittim." - H. Taner

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. yazılış, sağyazı) Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir doğa yasasının, uzbilimsel simge dili ile anlatımı.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Dokuma tezgahlarında karışan ipleri düzeltme. (*Mudurnu -Bolu)

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Verinin gösterimi için, bir simgeler kümesi ile kullanımlarına ilişkin kurallar.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: değeryazım]

Bir görüşmede yanıtlayıcının yaptığı sözlü açıklamaların ölçünlü ve yazılı bilgilere dönüştürülmesi.

Sözcüklerin, düzgün yazılmaları için saptanan kurallara göre, belli harflerle yazılışı.

İngilizce'de Yazım ne demek? Yazım ingilizcesi nedir?:

ortography, formula, recording, notation

Osmanlıca Yazım ne demek? Yazım Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

imlâ

Yazım hakkında bilgiler

Ortografi, yazı sistemleri arasındaki geçişi sağlamak üzerine yazı sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Dilbilimin alt dallarından olan sesbilim içerisinde yer alır. Bir dil için farklı semboller kullanarak gösterilen sesleri farklı bir sembol sistemine aktarırken ortaya çıkan sorunların çözümü üzerine yoğunlaşır.

 

Ortografi, Diyakritik işaretlerin doğru kullanılması ile de ilgilenir. Diyakritik işaretler, noktalama işaretlerinden farklı olarak harflerin ses değerlerini değiştirir.

Karakter Eşlem aracında yer alan ve adının başında Combining (Kombine/Eklemlenebilir) yazan işaretler herhangi bir harften sonra eklendiğinde o işaret otomatik olarak harfin üzerine yerleşir. Tüm Combining (Kombine) işaretleri görmek için Unicode (Ünikod) bir karakter kümesi seçmek gereklidir. Örneğin Lucida Sans Unicode gibi... Burada dikkat edilmesi gereken hususu herhangi işaretin Normal biçimi ile Combining (Kombine) biçiminin görüntüde birbiri ile aynı olduğudur. Normal biçim kullanıldığında harfin üzerine eklenmez, yanında durur. Bu nedenle adının başında Combining (Kombine) yazan işaret seçilmelidir. Örneğin: Combining Acute Accent, Combininig Tilde gibi...

Yazım ile ilgili Cümleler

 • Düzelttim kardeş yazım hatasını.
 • Sana yazımda bahsettiğim öğretmen henüz gelmedi.
 • Yazım hataları beni gerçekten rahatsız eder.
 • Bu bir yazım hatası.
 • İki ya da üç yazım hatası hariç onun kompozisyonu çok iyi.
 • Yazım denetimi genellikle yazım hatalarınızın çoğunu yakalayacaktır.
 • Yazım hatası olmayan çok az sayıda kitap var.
 • Yazım hataları için bu belgeyi gözden geçirir misiniz?
 • Yazım çok önemlidir.
 • Yazım hatalarına karşı önlem almalıyız.
 • Biz yazım hatalarını düzeltiyoruz.
 • Özensiz görünmeye çalışmıyorum asla, ama itiraf etmeliyim ki, istemeden yaptığım yazım hatalarıyla adım çıkmıştır.
 • Bence bu gramer hatasından çok, bir yazım hatası.
 

Yazım kısaca anlamı, tanımı:

Yazım kuralları : Bir dildeki sözcüklerin yazılış biçimlerini belirleyen kurallar.

Sesçil yazım : Kelimelerin seslendirilişteki değerlerini olduğu gibi yansıtan yazı.

Yazımcı : Yazı yazma işlerini yapan kimse.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

Geçirilme : Geçirilmek işi.

İmla : Doldurma, doldurulma. Yazım.

Yazma : Kabakulak. Yazmak işi, tahrir. Bu bezden yapılmış. Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap, yazma nüsha. Bohça, yemeni, başörtü, yorgan vb. şeyler yapmakta kullanılan, üstüne boya ve fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Düzen. Dizge. Yol, yöntem.

Geçiş : Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. Geçme işi. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Yazım çizinliği : Yapışız ya da açıkuçlu bir görüşmede, durum içinde beliren tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgileri yazıma geçirmek üzere kullanılan ölçünlü çizinlik.

Yazım dizgesi : Yapıt hakkının doğumunu, kütüğe yazıma bağlı gören düşünce.

Yazım ve söyleniş yönünden benzerlik : Yazım ve söyleyiş yönünden benzerliği olması nedeniyle, marka olarak kullanılmayan imler.

Yazımanayır : İstanbul şehri, Teke bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Yazımcılık : Yazımcının yaptığı iş.

Yazımekmeği : Yufka.

Yazımlama : Gözlem yordamlarının uygulanmasıyla elde edilen verilerin işlenip çözümlendikten sonra yapılan yorumlar, varılan bulgular ve çıkarılan sonuçlarla birlikte yazıma geçirilmesi.

Yazımlı veri : Toplumsal araştırmanın çeşitli aşamalarında başvurulan, başlıcaları yaşamsal sayım, eğitim, suçluluk, oy davranışı, toplumsal güvenlik, sağlık, iş verimliliği ve iş ilişkileriyle örgütsel etkinliklere ilişkin olan sayım verisi ya da yazımı.

Diğer dillerde Yazım anlamı nedir?

İngilizce'de Yazım ne demek? : adj. orthographic, orthographical

n. orthography, spelling

Fransızca'da Yazım : orthographe [la]

Almanca'da Yazım : n. Rechtschreibung

Rusça'da Yazım : n. правописание (N)