Yazarlık nedir, Yazarlık ne demek

  • Yazar olma durumu
  • Yazarın yaptığı iş.

"Yazarlık" ile ilgili cümle

  • "Burada tiyatro derken dram yazarlığını değil rejiyi, artisti, ressamı göz önünde tutuyorum." - N. Hikmet

Bilimsel terim anlamı:

Yapıt yaratmayı kendine uğraşı yapma işi.

İngilizce'de Yazarlık ne demek? Yazarlık ingilizcesi nedir?:

authorship

Yazarlık hakkında bilgiler

[Bakınız: müellif]

Yazarlık anlamı, tanımı:

Yazarlık etmek : Yazar olarak çalışmak, hayatını yazarlıkla sürdürmek.

Başyazarlık : Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik. Başyazarın yaptığı iş, başmuharrirlik, sermuharrirlik.

Okuryazarlık : Okuryazar olma durumu.

Köşe yazarlığı : Köşe yazısı yazma işi, fıkracılık.

Oyun yazarlığı : Oyun yazarının mesleği. Oyun yazma işi.

Yazar : Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Yazma özelliği olan. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Müellif : Yazar.

Olma : Olmak işi.

İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Diğer dillerde Yazarlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yazarlık ne demek? : n. authorship, penmanship, writership, writing