Yeniden nedir, Yeniden ne demek

Yeniden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

"Yeniden" ile ilgili cümle

 • "Onu sanki yeniden yaşatan sesinizle okur musunuz?" - A. Kabaklı

Yeniden kısaca anlamı, tanımı:

Yeniden düzenleme : Yeniden düzen verme, reorganizasyon.

Yeniden kurma : Sit alanlarında yıkılmış binaların aslına uygun olarak yeniden yapılması, rekonstrüksiyon. Bir sözün ilk biçiminin nasıl olabileceğini dil kurallarına göre kurgulama, rekonstrüksiyon. Yeniden tasarlayarak biçimlendirme, rekonstrüksiyon.

Yeniden tasarımlama : Bir tasarımı yeniden gözden geçirme, restitüsyon.

Yeniden yapılanma : Bir kurum, kuruluş veya işletme personel ve çalışma düzeni bakımından yeni bir yapıya kavuşma.

Yeniden yeniye : Çok yakın bir süreden beri, çok yakın geçmişte.

Gene : Yine.

Yine : Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık. Buna rağmen, bununla birlikte. Yeniden, bir daha, tekrar, gene.

Bir : Sayıların ilki. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız.

 

Daha : Bunun dışında. Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz. Var olana, elde bulunana ek olarak. Henüz.

Tekrar : Bir daha, yine, yeniden, gene. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme. Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması.

Yeniden açma : Kapanmış olan bir sayışımı yeniden açma.

Yeniden arama : Bir görüşmecinin bilgi almak üzere evde ya da yerinde bulamadığı kişilerle görüşebilmek amacıyla ele geçirilemeyen örnekleri genellikle en çok üç kez olmak üzere araması.

Yeniden basmak : Bir yapıtı tıpkı ya da değişik olarak yeniden basmak.

Yeniden başlama : Bir izlencenin herhangi bir aksaklık nedeniyle kesilmesi durumunda, işi en baştan başlatmak yerine, öngörülmüşse, yeniden başlama durağından sürdürme.

Yeniden başlama durağı : Uzun bir yürütme süresi gerektiren bir izlencede, herhangi bir aksaklık dolayısıyla kesilme olasılığında, işi en baştan yenileme yerine, belirli sürelerde dış belleğe yapılan dökümlerle desteklenen ve işlenen verilerdeki tutarlılığı bozmadan sağlanan yeniden başlama noktası.

Yeniden başlatmak : [Bakınız: donanımla yeniden başlatmak] [Bakınız: yazılımla yeniden başlatmak]

Yeniden birleşim izgesi : Bir uçunda oluşan üçerlerin yeniden birleşimi ile açığa çıkan enkenin yayınlandığı izge.

Yeniden birleşme : Negatif yüklü bir parçacıkla pozitif yüklü bir parçacığın, kütleleri değişmeksizin yüklerinin nötrleştiği etkileşim.

Yeniden borçlandırma : İkinci kez borç yazma.

Yeniden buzsullanma : Bir özdeği çözündürüp sonra suyunu uçurma yöntemiyle yeniden buzsul oluşturma.

 

Yeniden ile ilgili Cümleler

 • Ali yeniden gitar çalmaya başladı.
 • Ali yeniden bir şey mi kırdı?
 • Yeniden başlamak için çok yaşlıyım.
 • Cesur askerler şehri yeniden kazanmak için düşman ile boy ölçüştü.
 • Bu tartışmalı olayı yeniden incelememiz gerek.
 • Ali yeniden seçildi.
 • Yeniden başlamalıyım.
 • İflasından sonra yeniden ayakları üzerinde duramadı.
 • Yeniden başlayalım.
 • Yeniden arkadaşım olmanızı istiyorum.
 • Yeniden aramadım.
 • Yeniden başlayabiliriz.
 • Yeniden başlayacağız.
 • Sence sen ve Mustafa yeniden bir araya gelecek misiniz?

Diğer dillerde Yeniden anlamı nedir?

İngilizce'de Yeniden ne demek? : adv. afresh, again, all over, anew

pref. re

interj. encore

Fransızca'da Yeniden : à nouveau, de nouveau, derechef, encore

Almanca'da Yeniden : adj. abermalig

adv. abermals, erneut, hinwiederum, neu: aufs neue, neu: von neuem, nochmals, wieder, wiederum

Rusça'da Yeniden : adv. снова, опять, сызнова, заново