Yer değiştirme nedir, Yer değiştirme ne demek

  • Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân
  • Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde başka birimlere geçmesi, rotasyon.
  • Göçüşme.
  • Laboratuvarlarda gazları toplamakta izlenen yöntem.

Bilimsel terim anlamı:

Genellikle organik bir moleküldeki bir atom ya da atom kümesinin bir başka atomla yer değiştirmesi.

MN + 2X = MX + MN tepkimesindeki gibi yükseltgenen, indirgenen bir öğe ya da kökün yerinden uzaklaştırılan öğeyle birleşmesi.

Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi.

kimya: Bir taneciğin ya da dizgenin yerinden koparak kayması.

fizik: Dıştan elektrik ya da mıknatıs alan uygulandığında, ortamın içinde oluşan alan.

İngilizce'de Yer değiştirme ne demek? Yer değiştirme ingilizcesi nedir?:

substitution, change, displacement

Osmanlıca Yer değiştirme ne demek? Yer değiştirme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tebdil-i mevzi'

Yer değiştirme anlamı, kısaca tanımı:

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Yer değiştirmek : Bulunduğu yerden bir başka yere geçmek.

Tebdilimekan : Yer değiştirme.

Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

 

Çalış : Çalma işi.

Görevli : Görevi olan, vazifeli. Resmî görevi olan kimse, memur.

Düzenli : Sistemli, nizamlı, metodik. Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri.

Geçme : Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Geçmek işi, mürur. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan.

Göçüşme : Bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi, ünsüz göçüşmesi, yer değiştirme, metatez: çömlek çölmek, yalnız yanlız, kibrit kirbit vb.

 

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Yer değiştirme : Yarışmacıların aradaki uzaklığı korumak için, ileri ya da geri giderek değişik biçim ve çabuklukta yaptıkları yürüme devinimi.

Yer değiştirme ile ilgili Cümleler

  • Bir yer değiştirme yapabilir miyiz?
  • Ay ve Güneş yer değiştirmez mi?
  • Ali için zaten bir yer değiştirme düşünüyor musunuz?
  • Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık.

Diğer dillerde Yer değiştirme anlamı nedir?

İngilizce'de Yer değiştirme ne demek? : n. permutation, removal, shift, shuffle, substitution, supersession

n. transposition

Fransızca'da Yer değiştirme : déplacement [le], courant [le], locomotion [la], transposition [la]

Almanca'da Yer değiştirme : n. Dislokation, Verlegung

Rusça'da Yer değiştirme : n. перемещение (N), перестановка (F), передвижение (N)