Yerine nedir, Yerine ne demek

Yerine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere.
 • Başkasının adına
 • Alegori.

"Yerine" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı." - H. Taner
 • "Kadınlar bütün mallarını, vitrin yerine kullandıkları pencerelerde sergiliyorlardı." - A. Ağaoğlu

Bilimsel terim anlamı:

Bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde canlandırılıp dile getirilmesi.

Osmanlıca Yerine ne demek? Yerine Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

alegori

Yerine hakkında bilgiler

[Bakınız: alegori]

Yerine ile ilgili Cümleler

 • Yerine götürmemi ister misin?
 • Onun yerine, size yardım edebilirim.
 • Polis olay yerine yakın çalışan birçok kişiyi sorguladı.
 • Burak olay yerine varan ilk polis memuruydu.
 • Ben iğne olmak yerine, ilaç almayı tercih ederim.
 • Yerine git.
 • Yerine daha iyisini koyamayacağımız hiçbir şeyi değiştirmememiz gerekiyor.
 • Üç hafta boyunca komada kaldıktan sonra, Tom'un bilinci yerine geldi.
 • Yerine onu ister misiniz?
 • Yerine göre korkaklık da kahpeliktir.
 • Yerine bakacak birini bulamaz mısın?
 • Ali kendisi yerine Mary'yi suçladı.
 • Ali kamp yerine döndü.

Yerine anlamı, kısaca tanımı:

Alegori : Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

 

Yerine geçmek : Bulunmayan bir nesnenin veya kavramın yerine kullanılabilmek. görevden ayrılan birinin yerini almak.

Yerine gelmek : Eski duruma dönmek. kişi iş yerinde çalıştığı, oturduğu yere gelmek. yapılmak, olmak.

Yerine getirmek : Eski duruma döndürmek. ifa etmek. istenileni, gerekeni yapmak.

Yerine koymak : Yitirilen, elden çıkan bir şeyin, benzerini veya eşini sağlamak. gibi görmek, saymak.

Yerine oturmak : İyi yerleşmek. bir durum, bir düşünce vb. benimsenmek, yaygın duruma gelmek, yerleşmek.

Adam yerine koymak : Adamdan saymak, varlığını kabul etmek.

Ağzının içi yangın yerine dönmek : Ağzının tadı bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek.

Ahmak yerine koymak : Bir kimseye aptalmış, anlamazmış gibi davranmak.

Aptal yerine koymak : Hiçbir şeyden anlamaz, bilmez sanmak. birine, aptal gözüyle bakmak.

Bir fit bin büyü yerine geçer : "bir kimseyi başkasına karşı kışkırtmak için ara bozacak bir söz, bin büyü kadar etkilidir" anlamında kullanılan bir söz.

Boş yerine vurmak : Böğürlerine vurmak.

Canı yerine gelmek : Sağlığını, gücünü kazanmak. yorgunluğu geçmek.

 

Deve deve yerine çöker : "yitirilen değerli kimsenin, elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Deve yerine deve çöker : "değerli bir kimseden boşalacak yeri ancak o değerde olan başka bir kimse doldurabilir" anlamında kullanılan bir söz.

İki tımar bir yem yerine geçer : "atı sık sık tımar etmek, onu yemle beslemek kadar önemlidir" anlamında kullanılan bir söz.

Kafası yerine gelmek : Kendini toparlamak, kendine gelmek.

Kesilen baş yerine konmaz : "kesin olarak yapılıp sonuçlandırılan iş, eski durumuna getirilemez" anlamında kullanılan bir söz.

Pazar yerine dönmek : Kalabalıklaşmak.

Yangın yerine dönmek : Çok kalabalıklaşmak.

Yerli yerine : Kendine ait olan yere.

Yerli yerine oturmak : Uygun düşmek.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Adına : Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine.

Yerine geçen nesne : kaim şey (bk. yedek, yedek nesne).

Yerine geçme : kaim olma. (ornatma) (kimya)

Yerine getirmezlik : Yapılacak işlemin ya da alınmış olan kararın gerçekleştirilmemesi, uygulama alanına konulmaması, yapılmaması.

Yerine iletmek : Yerine getirmek.

Yerine kalmak : Yerini tutmak, yerine geçmek.

Yerine komak : Yerine getirmek, ifa etmek.

Yerine koyarak örnekleme : (örnek.) Sonlu bir evrenden çekilen her bir örneklem biriminin, çekim yinelenmeden önce yerine konulduğu örnekleme. Bu durumda çekilen bir birimin yeniden örnekleme çıkma olasılığı vardır ve bu tür örneklemede evren sonsuz sayılabilir.

Yerine koyma : Durağan bir kuruluş yerine bir başkasının, bir yenisinin konulması. Durağan bir değerin yenilenmesi. A deyiminde B yerine C koyma işlemi, A deyimindeki B nin bir ya da birden çok geçişi yerine C koymak demektir. || Örn. 5>1+1'de 1 'in birinci geçişi yerine 2 koymakla 5> 2 + 1 elde edilir. Krş.. değiştirim.

Yerine koyma aksiyomu : f bir fonksiyon, f 'nin kaynak bir küme olduğundan f 'nin hedef de bir kümedir.

Yerine koyma ilksavı : Önalanı küme olan bir izergenin artalanının da küme olduğunu dile getiren ilksav.

Diğer dillerde Yerine anlamı nedir?

İngilizce'de Yerine ne demek? : adv. instead, instead of, in lieu, in lieu of, in place of

prep. vice

Fransızca'da Yerine : au lieu de, à défaut de, à la place de, en guise de, instar, pour; allégorie [la]

Almanca'da Yerine : conj. statt

prep. anstelle, für, Stelle: an Stelle von

Rusça'da Yerine : prep. вместо, взамен