Yerleşim nedir, Yerleşim ne demek

 • Yerleşme, iskân

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir buzsul yapıda belli bir öğeciğin komşu öğeciklerle bağlantı sayısı.

İngilizce'de Yerleşim ne demek? Yerleşim ingilizcesi nedir?:

layout, coordination number

Fransızca'da Yerleşim ne demek?:

basification, localisation

Osmanlıca Yerleşim ne demek? Yerleşim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tavazzu

Yerleşim tanımı, anlamı:

Yerleşim alanı : Yerleşim merkezi.

Yerleşim belgesi : Yurttaşların bazı resmî işlerini yürütürken gerekli olan, oturdukları yerin muhtarından aldıkları belge, konut belgesi, ikametgâh kâğıdı, ikametgâh ilmühaberi.

Yerleşim merkezi : İl, ilçe, köy gibi halkın bir arada yaşadığı yerler, yerleşim alanı, meskûn mahal.

Yerleşme : Yerleşmek işi. Yerleşim alanı veya merkezi.

Yerleşim çevresi : İnsanların oturdukları, çalıştıkları yapılardan, doğal ve insansal kaynaklardan oluşan kırsal ya da kentsel uzam.

Yerleşim dışı alan : Kent genel kurullarınca saptanarak valiliklerce onaylanan yerleşme alanlarının sınırlarıyla, kent yönetiminin ve kentin komşu alanlarının sınırları dışında kalan ve yapı yapmaya olur verilmeyen alanlar.

Yerleşim kuramı : İktisadi etkinliklerin mekansal dağılımını sistematik olarak açıklamaya çalışan kuram. krş. tarımsal yerleşim kuramı, sanayi yerleşim kuramı, merkezi yer kuramı, yeni iktisadi coğrafya

 

Yerleşim sıklığı : Hayvan sayısıyla bulundukları alan arasındaki ilişki.

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer.

Yerleşimbilim : İnsan yerleşmelerini türlü yönleriyle inceleyen bilim dalı.

Yerleşim ile ilgili Cümleler

 • Yerleşimciler, yapılan anlaşmalara her zaman saygı göstermediler.
 • Hintliler yerleşimcilere yemek verdi.
 • Yerleşimciler kızıl derililerin yardımını kabul etti.
 • Ali yerleşimden tam olarak mutlu değildi.
 • Ben, Roma'ya yakın bir yerleşim yerinde çalışıyorum.
 • Yerleşimciler ülkelerinden kovuldular.
 • Bu yerleşim alanı yaşamak için rahat.
 • Yerleşimciler Hıristiyan dinini kucakladı.
 • O özgün yerleşimcilerden biridir. O geldiğinde millerce mesafede hiç ev yoktu.
 • Yerleşimciler evlerini nehir boyunca inşa etti.
 • 24 ocak 1945 yılında Doğu Prusya'da Insterburg kasabasının güney ve güney batısında, şimdilerde bu kasabaya Chernyakhovsk adı verilir, bizim ordular Angerburg ve Widminnen kasabalarını ve ayrıca 250 üzerinde diğer yerleşim yerlerini ele geçirdiler,

Diğer dillerde Yerleşim anlamı nedir?

İngilizce'de Yerleşim ne demek? : adj. residential

Fransızca'da Yerleşim : habitation [la], peuplement [le]

Almanca'da Yerleşim : das Siedeln

Rusça'da Yerleşim : n. заселение (N), размещение (N), расположение (N)