Yerleşim merkezi nedir, Yerleşim merkezi ne demek

Yerleşim merkezi; bir coğrafya terimidir.

  • İl, ilçe, köy gibi halkın bir arada yaşadığı yerler, yerleşim alanı, meskûn mahal

"Yerleşim merkezi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yerleşim merkezlerinde hız sınırı azami 50 kilometredir."

Yerleşim merkezi anlamı, kısaca tanımı:

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Merkez : Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Polis karakolu. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Biçim, tarz. Belirli bir yerin ortası. Bir işin öğretildiği yer. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Halk : Yaratma. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.

Mahal : Yöre.