Yeter nedir, Yeter ne demek

Yeter; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
 • ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

Yeter isminin anlamı, Yeter ne demek:

Erkek ismi olarak; Sonuncu olması istenen çocuklara verilen bir ad. Kız ismi olarak; Sonuncu olması istenen çocuklara verilen bir ad.

Osmanlıca Yeter ne demek? Yeter Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kâfi

Yeter hakkında bilgiler

Yonca Lodi'nin 13 Haziran 2008'de çıkardığı single'ıdır.

Önceleri Yolumu Bulurum albümünden Sende Yaram Var'ı 4. ve son single olarak çıkarmadüşünen Lodi, sonraları karar değiştirerek öncelik sırasını bu coverdan yana kullanmıştır. Şarkı yalnızca dijital ortamdan satışa sunulmuştur. Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya, müziği ise Atilla Özdemiroğlu'na aittir. Şarkı, aranjör Volga Tamöz tarafından düzenlenmiştir.

Sadece dijital satışa sunulan ve yasal şarkı indirme sitelerinden indirilebilen, radyo listelerinde hızla yükselen şarkının klibi Süleyman Yüksel yönetiminde çekilmiştir. Mekân olarak Kilyos sahil ve Belgrad Ormanı kullanılmıştır. Yonca Lodi'ye klip boyunca 4 profesyonel dansçı eşlik etmiştir.

Yeter ile ilgili Cümleler

 • Henüz yeterli verimiz yok.
 • Yeter artık, kesin bu kavgayı!
 • Ben zaten yeterince duydum.
 • "Yeter!" dedim.
 • Yeter artık, yahu! Kapasana çeneni.
 • Ne yapmam gerektiğini biliyordum ama sadece onu yapacak yeterli zamanım yoktu.
 • Yeter artık!
 • Ödemek için yeterli paramız olmadığı için o siparişi iptal etmek zorunda kaldık.
 • Bu kasaba ikimiz için yeterince büyük değil.
 • Yeter! Artık ölmelisin.
 • Onu yapmak için yeterli zamanım olup olmadığını bilmiyorum.
 • Yeter, burama kadar geldi.
 • Yeter!
 • Yiyecek almam gerekiyor ama yeterli param yok.
 

Yeter tanımı, anlamı:

Yeter derecede : Yeterli ölçüde.

Yeteri kadar : Yetecek ölçüde.

Yeter sayı : Bir toplantının, bir oturumun açılabilmesi için orada bulunması gereken üye sayısı, nisap.

Yeter de artar : "fazlasıyla yeter" anlamında kullanılan bir söz.

Yeter ki : Ancak, şu şartla.

Yeterince : Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar, yeter sayıda, kararında.

Yeterli : Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.

Yeterli beslenme : Vücudun yaşaması ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerjinin karbonhidrat, yağ ve proteinlerden sağlanması işi.

Yeterli olmak : İktidar sahibi olmak. bir işi yapabilme gücü bulunmak.

Yeterlik : Yeterlilik.

Yeterlik belgesi : Belli bir alanda uzman olunduğunu belirten belge.

Yeterlik eğitimi : Bir görev dalında veya belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan eğitim.

Yeterlik fiili : Olumlusu, herhangi bir fiilin -e zarf-fiil eki ve bilmek fiil kökünün birleşmesiyle ortaya çıkan ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir fiilin -e zarf-fiil eki ile -me olumsuzluk ekinin birleşmesiyle oluşan ve yetersizlik kavramı veren birleşik fiil: Söyleyebilmek, yapabilmek, yapamamak gibi.

 

Yeterlik önergesi : Bir konu üzerindeki konuşmaların yeterli olduğunu bildirmek için toplantı başkanına verilen yazı.

Yeterlik sınavı : Üniversitede doktora derslerini başarıyla tamamladıktan sonra doktora tezi alabilmek için girilen sınav. Devlet görevlisi olarak alınmada ve bu görevde yükselmede uygulanan sınav.

Yeterlilik : Yeterli olma durumu, yeterlik. Görevini yerine getirme gücü, kifayet, yeterlik. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, yeterlik.

Yetersiz : Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.). Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. Verimli olmayan. Gereken, istenen niteliği olmayan.

Yetersizlik : Yetersiz olma durumu, kifayetsizlik.

Adam olana bir söz yeter : "anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur" anlamında kullanılan bir söz.

Beslenme yetersizliği : Çeşitli güçlükler ve yokluklar yüzünden vücuda gerekli olan gıdaların yerinde ve zamanında alınamaması durumu.

Bir başa bir göz yeter : "azla yetinmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Konuşma yetersizliği : Beklenen düzeyde veya yeterli ölçüde konuşamama.

Mitral yetersizlik : Karıncığın kasılması sırasında kanın kulakçığa geri gelmesi sonucu ortaya çıkan hastalık.

Protein yetersizliği : Yeterli protein alınmaması veya düşük kaliteli proteinlerin alınması sonucu ortaya çıkan, büyümeyi engelleyen, hastalıkların ağır seyretmesine yol açan, kan hücrelerinin yapımını geciktiren ve kansızlığa sebep olan dengesiz beslenme.

Yonca : Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium).

Haziran : Yılın altıncı ayı.

Öncel : Önceden yaşamış olanlar. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.

Albüm : Uzunçalar. Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap.

Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Karar : Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Bu yargıyı bildiren belge. Değişmez olma.

Kadar : Ölçüsünde, derecesinde. Gibi. Miktarda, derecede. Denli. Büyüklüğünde, genişliğinde. Süre belirten bir söz. Bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz. Dek.

Yeter ancak : Artık yetişir: Yetişir artık:

Yeter neden ilkesi : Leibniz'in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır.

Yeter şart : (matematik)

Yeterce uyak : Bir sesli ile ondan sonra gelen bir sessizden ibaret olan uyak.

Yeterge : Yetecek kadar: Bu yıl yetergesi kadar yağmur yağmadı.

Yeterkız : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Arka arkaya doğan kız çocuklarından sonra erkek çocuk olması dileğiyle verilen bir ad.

Yeterli büyüklük : Gözlem yapılan örnek evrenin aynı büyüklükte başka evrenlerde belirecek ayrıtları yansıttığına güven uyandırabilmesi için ulaşması gereken sayısal boyut. bk. örnek büyüklüğü.

Yeterli koşul : (…)gerektirmesinde q önermesine göre p önermesi. (…) ||Anl. yeter koşul. Krş.. gerekli koşul.

Yeterli örneklemdeğer : (Kuramsal istatistik) (…)olasılık yoğunluk işlevli evrenden alınan (…)örneklemi ve (…)örneklemdeğerleri için, (…)koşullu olasılık yoğunluk işlevinin (…)dan bağımsız olmasını sağlayan (…) ömeklem değeri.

Yeterli uyaran : Belirli bir olayı etkin duruma geçirmeye yeten uyarıcı.

Diğer dillerde Yeter anlamı nedir?

İngilizce'de Yeter ne demek? : adj. enough, sufficient

n. enough

interj. that will do, enough, enough of that!, less of that, no more, be done, there is an end of it, enough said

Fransızca'da Yeter : assez

Almanca'da Yeter : genug

Rusça'da Yeter : adj. достаточный

adv. довольно