Yetişen nedir, Yetişen ne demek

Yetişen; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Yetişen isminin anlamı, Yetişen ne demek:

Ulaşan, kavuşan. Yetişen ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Van şehri, Kocapınar nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yetişen ile ilgili Cümleler

  Yetişebilmek ile ilgili Cümleler

   Yetişebilme ile ilgili Cümleler

   • Tom'a yetişebilmemin hiç bir yolu yok.
   • Yetişebilmek için koştum.
   • Ben ilk trene yetişebilmek için erken kalktım.
   • İlk trene yetişebilmek için erken çıktım.
   • Otobüse yetişebilmek için acele edelim.
  • Ben ilk trene yetişebilmek için erken kalktım.
  • İlk trene yetişebilmek için erken çıktım.
  • “Kadınlar, derme çatma ayakkabılarıyla onlara zor yetişebiliyorlardı.”
  • Yetişebilmek için koştum.
  • Otobüse yetişebilmek için acele edelim.
 • Şu ağaçta yetişen tüm mangolara bak.
 • Küçük ve köhne bir kasabada yetişen Tom, büyük şehre yerleştiğinde sudan çıkmış balığa dönmüştü.
 • Yabani havuç, iki yılda bir yetişen, havuca benzer bir türdür.
 • Bahçede yetişen bir kiraz vardı.

Yetişen tanımı, anlamı

Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.”

Yeti : İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

 

Kocapınar : Antalya şehrinde, Elmalı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Balıkesir şehrinde, Gönen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Balıkesir ili, Susurluk belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Burdur kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bursa şehrinde, Harmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Gümüşhane şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. İçel şehri, Taşucu nahiyesine bağlı bir bölge. Niğde ili, Çamardı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Samsun ilinde, Havza belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şırnak şehrinde, Dicle nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Van ili, Kocapınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Kavuş : Tahta. Koğuş.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

 

Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Van : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Diğer dillerde Yetiklik anlamı nedir?

İngilizce'de Yetiklik ne demek ? : capacity