Yetke nedir, Yetke ne demek

  • Otorite.
  • Yeterliğine herkesi inandırarak bir kimsenin kendisine sağladığı itaat ve güven, otorite, sulta, velayet

"Yetke" ile ilgili cümleler

  • "Saçmalama özgürlüğüme hiç kimsenin, hiçbir yetkenin karışamayacağına sevindim." - T. Uyar

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir bireyin, bir görüşler dizgesinin ya da bir örgütün, kimi nitelikleri taşımaktan ya da kimi orunlarda bulunarak belli hizmetleri yerine getirmekten doğan ve genel olarak tanınan etkisi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir bilimde, bir sanat türünde en başarılı ve yargılarına, görüşlerine güvenilir (kimse).

İngilizce'de Yetke ne demek? Yetke ingilizcesi nedir?:

authority

Fransızca'da Yetke ne demek?:

autorité

Yetke hakkında bilgiler

[Bakınız: otorite]

Yetke anlamı, kısaca tanımı:

Otorite : Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse. Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet. Siyasi veya idari güç.

Yeterli : Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.

Herkes : İnsanların bütünü, cümle âlem.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İtaat : Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma.

 

Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

Sulta : Otorite. Yetke.

Velayet : Yetke. Otorite. Velilik.

Yetkeci kişilik : Hiç bir koşula bağlı olmadan başkalarının kendine boyun eğmesini ve bağımlılığını isteyen kişi. Üstlük-astlık ilişkilerine aşırı önem veren, kişiye saygısı az, saymacı, eleştirisiz uyan, bireyliği olmayan kişilik yapısı.

Yetkeci ortam : Aile çevresi ya da bir kümede yönetici durumda olanın ötekileri yetkeci bir tutumla yönetmesi.

Yetkeci tasarlama : 1 yüzyıldan bu yana, gücünü daha çok dinden alan buyurganların, kilise ve lonca gibi kurumlar dokuncasına elde ettikleri yeni yetkileri güvence altına almayı kolaylaştıracak yeni bir kentsel yerleşim biçimi yaratmak için, uzun, düz ve geniş ana yollara, tekdüze bir yapı düzenine, kesişme noktalarında, anıtlarda, geziliklerde ya da açık kent alanlarında sonuçlanan ışınsal yollara ağırlık veren, bir kentsel tasarlama türü.

Yetkecilik : Üstlük-astlık ilişkilerine aşırı önem verme, kişilere az saygı duyma, saymacılık ve ayırt etmesiz uymacılık eğilimlerinin tümü.

Yetkeli : Otoritesi olan.

Diğer dillerde Yetke anlamı nedir?

İngilizce'de Yetke ne demek? : authority, power otorite, sulta

Fransızca'da Yetke : règne [le]

Almanca'da Yetke : Autorität

Rusça'da Yetke : n. праведность (F), авторитет (M), власть (F)