Yetkili nedir, Yetkili ne demek

Yetkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar
 • Mezun.

"Yetkili" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu." - T. Buğra

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: yetki]

Hukuki terim anlamı:

salâhiyyetdâr.

Bilimsel terim anlamı:

Bir başkasının adına ve sayışımma iş yapabilmek üzere yetkilendirilen kişi.

İngilizce'de Yetkili ne demek? Yetkili ingilizcesi nedir?:

authorized, attorney, mandatory

Yetkili anlamı, tanımı:

Yetkili kılmak : Yetkisini kullanma imkânını vermek.

Yetkili merci : Sorumlu ve yetkili makam.

Yetkili servis : Alıcıların aldıkları ürünleri kurma, bakımlarını yapma, meydana gelen bozuklukları giderme gibi görevleri olan işletme. Ticari kuruluşların çeşitli bölgelerde kendilerini temsil etmeleri amacıyla görevlendirdikleri işletme.

Yetkili yargıç : Bir davayı görmekle ve yürütmekle sorumlu ve ehliyetli hâkim.

Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.

Yetkili yargıçlık : Yetkili yargıç olma durumu. Yetkili yargıcın yaptığı iş.

Salahiyetli : Yetkili.

Salahiyettar : Yetkili.

Mezun : Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse). İzin almış, izinli. Bir iş için yetki verilmiş, yetkili.

 

Yetkili imza : İşin iyesi adına yetkilisi tarafından atılan imza.

Yetkili kişi : Yaygın ortaklıklarda yönetim kurulunca kendisine yürütme ve yönetim yetkisi verilen kişi.

Yetkili kültür : DNA molekülünü hücre içine alma yeteneğini artırmak üzere muamele edilmiş bakteri kültürü.

Yetkili müesseseler : İlgili bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve dövizin yanı sıra değerli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirket.

Yetkili satıcı : Bir imalatçının malını temsil veya satış yetkisini tek başına elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilik.

Yetkili sendika : Toplu iş sözleşmesi yapmağa yetkili olan işçi ya da işyeri sendikası.

Yetkili yargılık : Suçun işlendiği yer, davaya bakmaya yetkili olan yargılık.

Yetkili ile ilgili Cümleler

 • Dünya Sağlık Örgütünün alkolün zararlı kullanımını azaltmak için bir planı var. Bu alkolle ilgili vergi yükseltme, alkol alacak yerlerin sayısını azaltma ve içme yaşını yükseltmeyi içermektedir. Yetkililer diğer önlemlerin etkili sarhoş sürücü yasalarını ve bazı alkol reklamlarını yasaklamayı içermektedir.
 • Müze yetkilileri, ETA'nın müzede daha çok Bask sanatı istediğini düşünüyorlar.
 • Yetkililerin yasağı kaldırmasını rica etti.
 • Tom, Mary'nin yetkililere başvurmasını istemedi.
 • Yetkililer dün Tom'u tutukladı
 • Makbuzun yetkililer tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir.
 • Yetkililer tarafından yasaklandı.
 • Onların her ikisi de çok yetkili hakimler.
 • Yetkililer gerçekleri halktan gizliyordu.
 • Yetkili kişi siz misiniz?
 • Dokuz FIFA yetkilisi tutuklandı ve şantaj ve rüşvet ile suçlandı.
 • Ali yetkililerle irtibat kurdu.
 

Diğer dillerde Yetkili anlamı nedir?

İngilizce'de Yetkili ne demek? : adj. authoritative, authorized, commissioned, competent, entitled to, ex cathedra, executive, powerful, qualified

n. authority, authorization, command, competence, competency, faculty, fiat, power, sword, vis, warrant, warranty

Fransızca'da Yetkili : autorisé/e, compétent/e, fondé/e, pertinent/e

Almanca'da Yetkili : adj. autorisiert, befugt, berechtigt, berufen, federführend, kompetent

Rusça'da Yetkili : adj. компетентный, авторитетный, знающий, доверенный, авторизованный, дееспособный