Yitim nedir, Yitim ne demek

"Yitim" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Onun ölümü büyük bir yitimdir."

Yerel Türkçe anlamı:

Yetim.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Alıcının saptadığı bir konunun, alıcı durdurulup görüş alanından çıkarılarak çevirime devam edildiği durumlarda bu konunun birdenbire ortadan yitmiş görünmesine dayanan sinema hilesi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir alan araştırmasında örneğe girmekle birlikte çeşitli nedenlerle kendilerinden yanıt alınamayan birimlerin örnekten düşülmesi.

İngilizce'de Yitim ne demek? Yitim ingilizcesi nedir?:

disappearance, loss

Fransızca'da Yitim ne demek?:

perte

Yitim tanımı, anlamı:

Ağırlık yitimi : Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma vb. sebeplerle eksilme, fire.

Ağrı yitimi : Bilinç kaybı olmaksızın ilaçla ağrı hissinin ortadan kaldırılması, ağrı kesimi, analjezi. Ağrıya karşı duyarlılığın olmayışı, ağrı kesimi, analjezi.

Beceri yitimi : İnme veya duyusal bir bozukluk olmaksızın belirli bir amaca yönelik hareketi yapamama durumu, apraksi.

Bellek yitimi : Belleğin kısa bir süre durup işlememesi, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi. Büyük sarsıntı, humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi.

 

Benlik yitimi : Kişilik duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalığı.

Duyu yitimi : Anestezi.

Hafıza yitimi : Bellek yitimi.

İrade yitimi : Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, irade kaybı, abuli, istenç yitimi.

İstenç yitimi : İrade yitimi.

Okuma yitimi : Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi.

Ses yitimi : Ses tellerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni.

Söz yitimi : Beyinde meydana gelen bir hasar sonucunda kişinin anlama, konuşma, dinleme yeteneklerinde değişik oranlarda ortaya çıkan kaybolma nedeniyle ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi. Konuşma güçlüğü.

Yazma yitimi : Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhsal sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi.

Kayıp : Kaybedilen şey. Kaybolmuş olan, yitik, zayi. Kaybolma, yitme, yitim.

Yitim dizeyi : (Karar kuramı) Her bir öğesi değişik durum ve kararlara göre yitimi gösteren dizey.

Yitim işlevi : (Karar kuramı) Bir karardaki yitimi veren işlev.

 

Yitimek : Yağ, tuzsuz kalıp acımak.

Yitimli : Konutu bilinmeyen yabancı ülkede oturupta yetkili yargılığa çağrılması olanağı bulunmayan ya da böyle bir çağrıdan olumlu bir sonuç elde edilemeyeceği kesin olarak anlaşılan sanığın durumu.

Yitimlik : Bir kişinin batan gemide ve bir yangında bulunması gibi nedenlerle öldüğü umulacak kertede ortalarda bulunamaması.

Diğer dillerde Yitim anlamı nedir?

İngilizce'de Yitim ne demek? : loss, drop-out

Fransızca'da Yitim : perte [la]

Rusça'da Yitim : n. потеря (F), утрата (F)