Yobaz nedir, Yobaz ne demek

Yobaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
  • Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse).
  • Kaba saba, incelikten anlamayan (kimse).

"Yobaz" ile ilgili cümle

  • "Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız." - A. Gündüz

Yerel Türkçe anlamı:

Kaba saba, inceliksiz.

Kaba saba, inceliksiz.

Aksi, inatçı.

Haylaz.

Yobaz anlamı, kısaca tanımı:

Yobazca : Yobaz bir biçimde. Yobaza yakışan.

Yobazlaşma : Yobazlaşmak işi.

Yobazlaşmak : Yobaz duruma gelmek.

Yobazlık : Yobaz olma durumu, yobazca davranış.

Bağnaz : Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik.

Baskı : Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Bası sayısı. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.

 

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Düşünce : Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

İnanca : Güvence.

Ölçü : Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi.

İncelik : İnce olma durumu. Ayrıntı. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket. Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri.

Kaba : Taneleri iri. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer. Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse). Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli.

Saba : Sabah yeli. Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Yobazlaştırma : Yobazlaştırmak işi.

Yobazlaştırmak : Yobazlaşma işini yaptırmak.

Yobaz ile ilgili Cümleler

  • O bir yobaz.
  • Bu adam tam bir yobaz.
  • Ali bir yobaz.
  • Sen bir yobazsın.

Diğer dillerde Yobaz anlamı nedir?

İngilizce'de Yobaz ne demek? : adj. bigoted, uncultured

n. bigot

Fransızca'da Yobaz : bigot/e, sectaire

Almanca'da Yobaz : n. Mucker

adj. bigott, intolerant

Rusça'da Yobaz : adj. неуклюжий, грубый, неотесанный