Yobazlık nedir, Yobazlık ne demek

  • Yobaz olma durumu, yobazca davranış

"Yobazlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Halit'in bu sövüşlerini yobazlığına, kaba sofuluğuna verdiler." - M. Ş. Esendal

Yobazlık anlamı, kısaca tanımı:

Yobaz : Kaba saba, incelikten anlamayan (kimse). Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse).

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Yobazca : Yobaza yakışan. Yobaz bir biçimde.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yobazlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yobazlık ne demek? : n. bigotry, fanaticism, religiosity

Fransızca'da Yobazlık : fanatisme [le], sectarisme [le]

Almanca'da Yobazlık : n. Intoleranz

Rusça'da Yobazlık : n. неуклюжесть (F), грубость (F), неотесанность (F)