Yonuzluk nedir, Yonuzluk ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Değirmende, çarkın bulunduğu bölüm.

Teknik terim anlamı:

Yüksek yerden gelen suyu değirmene ulaştıran ağaç, saç ya da beton konik boru. (Gönen Isparta).

Yonuzluk kısaca anlamı, tanımı

Yonu : Tuğla. Yapı yapmada kullanılan ve yontulması kolay iri taş. Yontulmuş taş. Taş yontma işi. Kolay yontulan iri taşlarla yapılmış yapı

Yonuz : Komşu.

Değirmen : İçinde öğütme işi yapılmış olan yer. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet.

Isparta : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Değirme : Değirmek işi.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Derece ya da makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli. Etkili.

Ulaştı : Siirt ili, Dilektepe nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yerde : Bir yumrukoyuncusunun, yediği yumruk sonucu, ayaklarından başka vücudunun herhangi bir yeri ile yere değmesi, ayakta bitik duruma gelmesi, iplere asılı kalması, yumruklaşma alanı dışına çıkması ya da düşmesi hali.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

 

Gönen : Ekilecek toprağın sulandırılması. Nem, rutubet. Isparta iline bağlı ilçelerden biri. Nemli (toprak). Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Çarkı : Her yüzü üçgen olan çatı. Küçük tepsi. Porselen, bakır tabak. Tepside ısıtılmakta olan yağlı hamurun yanmasını önlemek amacıyla kullanılan tencere kapağı biçiminde ters çevirme aracı. (Terme Samsun).

Konik : Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan, mahruti. Tabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti.

Gelen : Gelme işini yapan (kimse ya da nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Beton : Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. Bu malzemeden yapılmış.

Göne : Gömlek. Küçük kardeş. Çocuk.

 

Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Ispa : Toprak ürünlerinden vergi alan.

Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu. Böyle.

Diğer dillerde Yontulmuş kukla anlamı nedir?

İngilizce'de Yontulmuş kukla ne demek ? : carved wood