Yular nedir, Yular ne demek

  • Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip

"Yular" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Papaz beygirin yularını çekti." - Ö. Seyfettin

Fransızca'da Yular ne demek?:

frein, frenum

Yular hakkında bilgiler

Yular, evcil büyükbaş hayvanların yedekte yürütülmesini, istenilen yöne döndürülmesini, bir yerde bağlı durmasını sağlamak için kullanılan, hayvanın başına bağlı ip ya da iplerdir.

Genellikle burun etrafına bağlı bir halka ve bunun yerinde durmasını sağlamak için ense - çene gerisi etrafına dolanan bir yada birkaç halka ile başı tutar. Yular ipi bu halkaları buruna yakın çene altından çeker.

En basit şekli ip ucunda ilmek-içinden-ilmek, yada sabit bir halka içinden ilmektir. İlmek kısmı sıkışırsa çekilmezken bile hayvanın canını yakabilir. İlmek kısmı gevşerse hayvan kontrolden çıkabilir.

Yalnızca ipten yaplan daha bir uygun şekli 3 halkalı dizgin düğümü ile yapılanıdır. Sıkışmaz, sadece yular çekildiğinde hayvanın boyun kaslarının direncini aşarak, veya burun kemikleri ve bunlarin narin eklemleri üzerine rahatsız eden acılı baskı oluşturarak itaate zorlar. Çok kullanılan bir çeşidi en altta bir 3 halkalı dizgin düğümü, boğaza yakın bir, yanaklarda 2 ya da 3er tane Gerçek_aşık_düğümü ile kurulmus, bir sancak bağı ile sol yanak arkasından tutturulmuş (7 yada 9 düğümlü) at başlığıdır.

 

Yular anlamı, kısaca tanımı:

Hayvan : Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

Başlı : Başı olan.

Yuları birinin elinde olmak : Bir kimsenin davranışları birinin denetiminde, yönetiminde olmak.

Yuları ele vermek : Birinin sözünden çıkmayacak duruma gelmek, kendi iradesiyle davranmamak.

Yuları takmak : Birini sözünden çıkamayacak duruma getirmek, egemenliği altına almak.

Yuları teslim etmek : Yuları ele vermek.

Yuları eksik : Kaba, anlayışsız (kimse).

Emanet eşeğin yuları gevşek olur : "bir kimseye emanet edilen şeyin o kimse tarafından iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır" anlamında kullanılan bir söz.

İnsan sözünden hayvan yularından tutulur : "yularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Bağlamak : Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak. Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak. Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek. Denk yapmak, paket yapmak. Yaraya ilaç koyup bezle sarmak. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak. Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek. Düğümlemek. Geçişi engellemek. Uyulması zorunlu olmak. Anlaşma yapmak. Gönlünü kazanmak. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak. Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek.

 

Çekerek : Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

Götürmek : Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek. Öldürmek. Herhangi bir yiyeceği tek başına ve hızlı bir biçimde yemek. Taşımak, ulaştırmak veya koymak. Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek. Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak. Haksız kazanç sağlamak, mal veya para sahibi olmak. Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek. Bir sonuca vardırmak. Tümüyle sahip olmak.

Evcil : Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı. Yerli.

Büyükbaş : Sığır, manda vb. kasaplık hayvanlara verilen genel ad.

Yedek : Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan. Hayvanı yedeğe alan ip, yular. Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Redif. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.

Yürütülme : Yürütülmek işi.

Yular parası : Hayvan satışlarında alıcının satıcıya malın ederi dışında ödediği para, sevinmelik.

Yular sapı : Hayvanın başına geçirilen yular başlığının halkasına bağlanan ip.

Yuları : Kayseri ili, Yahyalı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yuları ele vermek : birinin sözünden çıkmayacak duruma gelmek, kendi iradesiyle davranmamak.

Yularlı : Kılıbık.

Yularlı keser : İki elle kullanılan bir çeşit büyük keser.

Yularlığ : hlk. Yularlı at.

Yularsız : Uysal (kimse).

Diğer dillerde Yular anlamı nedir?

İngilizce'de Yular ne demek? : n. bridle, halter, headgear, headstall

Fransızca'da Yular : licou [le], bride [la], longe [la]

Almanca'da Yular : n. Halfter, Leine