Yumak nedir, Yumak ne demek

"Yumak" ile ilgili cümle

  • "Evlerinin önü susam / Bir su bulsam yüzüm yusam" - Halk türküsü
  • "Yün yumağı."
  • "Bir yumak yün."

Yerel Türkçe anlamı:

Yıkamak.

Kaya aralıklarında yetişen, çime benzer bir çeşit ot.

Yıkamak.

Damların üstünde loğ taşı gezdirerek, toprağını sıkıştırmak.

Diğer sözlük anlamları:

Yıkamak.

Fransızca'da Yumak ne demek?:

bâillon, pelote, capitule

Yumak kısaca anlamı, tanımı:

Yumak yumak : Yuvarlak bir biçimde.

Kıl yumağı : Saç yeme alışkanlığı olan kimselerin midesinde oluşan ur.

Yumaklama : Yumaklamak işi.

Yumaklamak : Yumak durumuna getirmek.

Yumaklanma : Yumaklanmak işi.

Yumaklanmak : Yumak durumuna gelmek.

Yuvarlak : Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Homoseksüel erkek. Top veya küre biçiminde toparlak şey.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz.

 

İplik : Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

Yıkamak : Çözünmeyen bir çökeltiden ayrılması istenen suda çözünür maddeleri, yıkama yoluyla temizlemek. Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi temizlemek.

Çayır : Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Böyle yerde biten ot.

Yumak bulut : sirrokümülüs (coğrafya)

Yumak otu : Buğdaygiller ailesinde yer alan, mera veya çayırlarda yetişen, otsu bir bitki türü, çayır otu. Kamışsı yumak, Fecuata arundinacea, çayır yumağı Fecuata pratensis koyun yumağı, Fecuata ovina ve kırmızı yumak, Fecuata rubra türleri bulunur. Bu otlar meralarda bulunan çoğunlukla zararsız olmakla birlikte, özellikle kamışsı yumak bitkisinde, nematodların veya iç parazit olarak bulunan mantar metabolitleri sığırlarda akut veya kronik zehirlenmeler biçimlenir.

Yumak otu ayağı : Sığırların ayaklarında topallık ve kuru kangren oluşumuyla belirgin bir çeşit alkaloit zehirlenmesi, yumak otu zehirlenmesi. Kamışsı yumak otunda üreyen Claviceps purpura ve Acremonium coenophialum adlı mantarlar tarafından salgılanan ergot ve diğer alkaloitlerin damar daraltıcı etkisiyle oluşur.

Yumak otu yaz hastalığı : Sütçü sığırlarda yüksek ateş ve süt verilmesinin ileri derecede azalmasıyla belirgin bir çeşit alkaloit zehirlenmesi, yumak otu zehirlenmesi. Yumak otunun yüksek çevre sıcaklığında depolanmaları sonucu parazitik mantarların üremesi ve zehir salgılamaları sonucu oluşur.

 

Yumak otu zehirlenmesi : Yumak otu ayağı. Yumak otu yaz hastalığı.

Yumakçık : Böbreğin korteks bölgesinde bulunan ve kanın süzülmesinden birinci derecede sorumlu olan Bowman kapsülü ile çevrili kılcal damar yumağı. Glomerulus. Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı, glomerulus, flokkulus. (karşılık: glomerulus), (Lat. glomus = yumak): Böbrekte, Bowman kapsülü içine giren kılcal kan yumağı.

Yumakdüzeni : (botanik)

Yumaklar : Antalya ili, Gebiz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Yumaklı : Bilecik ili, Yenipazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Bingöl kenti, Yamaç bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı şehrinde, Çerkeş belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum şehrinde, Tortum ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kütahya şehri, Sabuncu bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Samsun şehrinde, Şeyhli nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sinop ilinde, Dikmen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Van şehrinde, Muradiye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Yumaklıcerit : Kahramanmaraş kenti, Pazarcık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Yumak anlamı nedir?

İngilizce'de Yumak ne demek? : n. ball, clew, clue, coil, pellet, skein

Fransızca'da Yumak : pelote [la]

Almanca'da Yumak : n. Fitze, Knäuel, Wickel

Rusça'da Yumak : n. клубок (M), комок (M), хлопья (PL)