Yumuşak damak nedir, Yumuşak damak ne demek

Yumuşak damak; bir anatomi terimidir.

  • Damağın boğaza yakın bölümü

Gramer anlamı:

[Bakınız: art damak]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ağız boşluğunu yutak boşluğundan ayıran, hareketli ve sert damağın arkasındaki damak kısmı, palatum molle, palatinum molle, velum palatinum, damak yelkeni. Erkek develerde kızgınlık anında şişip kızaran bir özelliğe sahiptir.

Yumuşak damak hakkında bilgiler

Yumuşak damak ya da velum (Latince: palatum molle, velum palatinum) memelilerde ağzın tavanını oluşturan damağın arkasını oluşturan yumuşak dokulu kısımdır. Ağzın önünde bulunan sert damağın aksine yumuşak damak kemik içermez.

Yumuşak damak anlamı, tanımı:

Yumuşak : Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Sessiz, hafif. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Ilıman (iklim), sert karşıtı. Okşayıcı, tatlı, hoş. Kolaylıkla işlenebilen.

Damak : Ağız boşluğunun tavanı.

 

Boğaz : İki kara arasındaki dar deniz. İki dağ arasında dar geçit. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm. Yedirip içirme yükümü, iaşe. Yeme içme. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak.

Yakın : Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmadan. Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

Pala : Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste. Eski, kullanılmış eşya veya giysi.

 

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Tavan : Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı. Çatı kiremidi. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat.

Kısım : Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Kol. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü.

Diğer dillerde Yumuşak damak anlamı nedir?

İngilizce'de Yumuşak damak ne demek? : n. velum