Yunanca nedir, Yunanca ne demek

Yunanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Yunan dili.
 • Bu dille yazılmış olan

Yunanca hakkında bilgiler

Yunanca, dünyada çoğunluğu Yunanistan'da olmakla beraber Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir. Türkiye'de anadili Yunanca olan yaklaşık 2.500 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşar. Bunun yanında 15 ve 17. yüzyıllarda İslamlaşan Trabzonlu ahali tarafından konuşulmaktadır. 1965 nüfus sayımında 4,535 kişi anadilini Pontus lehçesi (Yunanca) olarak kaydetmişti. Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç eden Yunanca (ya da Rumca) konuşan (konuşabilen) kayda değer Türk de vardır. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu ve Mersin yöresine yerleşmişlerdir.

Yunanca, devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tespit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminin her devrinde önemli bir edebi eser verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve antikitenin ortaçağa ve günümüze bağlantısındaki aracı konumu dolayısıyla insanlık tarihinde en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunancanın etkisi çok görülür.

 

Yunanca ile ilgili Cümleler

 • Bu kelimenin özü Yunancadır.
 • Yunanca öğrenmek zor mu?
 • Kıbrıs'ta Yunanca, Türkçe ve İngilizce konuşurlar.
 • Ayrıca biraz Yunanca konuşmayı da bilir.
 • Yörgen Yunanca öğreniyor.
 • Yunanca kolay bir dil değildir.
 • Yunanca bilen tanıdığım beni tanıyanlardan biri değil mi?
 • Yunanca çalışmaktayım.
 • 'Polenezya' 'birçok adalar' anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.
 • Yunanca öğrenmek zordur.
 • Yunanca, öğrenmek için zor mudur?
 • Yunanca öğrenmek zor mudur?
 • 28 Kasım'ı Tatoeba günü olarak kutlarız çünkü o gün Türkçe, Esperanto ve Yunancanın eklendiği gündür.
 • Emily Yunanca öğrenmek istiyor.

Yunanca anlamı, tanımı:

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Dünya : Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Avustralya : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri. Bu kıtada yer alan bir ülke.

Alman : Bu halktan olan kimse. Cermen soyundan olan halk.

Amerika : Dünya üzerinde yer alan bir kıta.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Devlet : Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

 

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde Yunanca anlamı nedir?

İngilizce'de Yunanca ne demek? : adj. Romaic

n. Greek, Romaic

Fransızca'da Yunanca : grec [le]

Almanca'da Yunanca : n. Griechisch