Yurttaş nedir, Yurttaş ne demek

  • Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş

"Yurttaş" ile ilgili cümle

  • "Yurttaşlarım arasında bana bu yabancılığı çektirmemek isteyenler de oldu tabii." - A. Ağaoğlu

Hukuki terim anlamı:

vatandaş.

Yurttaş isminin anlamı, Yurttaş ne demek:

Erkek ismi olarak; Yurtları veya yurt duyguları aynı olanlardan her biri.

Yurttaş hakkında bilgiler

[Bakınız: vatandaş]

Yurttaş anlamı, tanımı:

Vatandaş : Yurttaş.

Yurt : Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Diyar. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Memleket. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Sahip olunan arazi, emlak.

Yurttaşlık : Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık.

Yurttaşlık bilgisi : Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi.

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi. Duyularla algılama, his.

 

Yurttaş özgürlükleri : Kişilerin istediği ya da onlara tanınmış olan konuşma, yazma, yayınlama, toplanma, gezme, örgütlenme özgürlükleri.

Yurttaşlar töresi : medenî hukuk.

Yurttaşlar yargılama töresi : medenî usûl hukuku.

Yurttaşlar yargılama yasası : Medenî Usûl Kanûnu.

Yurttaşlar yasası : Medenî Kanûn.

Yurttaşlık eğitimi : Programı ve yöntemi ile, her yaştaki öğrencinin toplumca benimsenen davranışları geliştirmesi ve iyi bir yurttaş olarak yetişmesi amacını güden eğitim etkinliği.

Yurttaşlık özeği : Genellikle kentlerin ilk kuruluş yıllarından kalmış olmakla birlikte sürekli bakım ve onarım görmüş olan ve bugün de kullanılmakta bulunan çağbilimsel ve dinsel değeri yüksek yapıların, kent- konağının ve öteki kamu yönetimi yapılarının yer aldığı kent çekirdeği.

Yurttaşlık yasası : Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa.

Yurttaşsal hak : medenî hak.

Diğer dillerde Yurttaş anlamı nedir?

İngilizce'de Yurttaş ne demek? : n. citizen, compatriot, fellow countryman, national

Fransızca'da Yurttaş : concitoyen/ne [le][la], compatriote [le][la], citoyen/ne [le][la]

Almanca'da Yurttaş : n. Bürger, Bürgersmann, Landsmann, Staatsbürger

Rusça'da Yurttaş : n. соотечественник (M), гражданин (M)