Zıkkım nedir, Zıkkım ne demek

Zıkkım; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Zıkkım" ile ilgili cümleler

  • "Bu zıkkım haramdır, insana zararı vardır." - M. Ş. Esendal

Yerel Türkçe anlamı:

Yaramaz.

Lokma.

Acı.

İsteksiz yenilen, istemeden verilen yemek, acı lokma.

Acı.

Ağı.

Zıkkım hakkında bilgiler

Zakkum (Arapça: زقوم) ağacı, İslam dinine göre, cehennem'de olduğuna inanılan ölümcül, acı meyveli ağaç. Cennet'te bulunan ağaç ise Tuba'dır. Herhangi bir "öldürücü gıda" anlamı taşıyan zakkum, Türkçe'de zehir, acı anlamlarına gelen zıkkım kelimesi şeklinde günlük hayatta kullanılmaktadır.

Zıkkım anlamı, kısaca tanımı:

Zehir : Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem. Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı.

Zıkkımın kökü : Kızgınlık anında söylenen bir söz.

Zehir zıkkım : Son derece acı.

Zıkkımın kökünü ye : Sunulan yiyeceği beğenmeyenlere söylenen bir söz.

Zıkkımlanmak : İçki veya sigara içmek. Bir şeyler yemek.

Zehir zıkkım olsun : Nankörler için kullanılan bir ilenme sözü.

İçki : Bu içeceği içme işi. İçinde alkol bulunan içecek.

 

Sigara : İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne.

Zararlı : Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr.

Alışkanlık : Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam.

Sıkıntı : Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Bulunmama durumu. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Sorun, mesele, sendrom, problem.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İslam : Müslümanlık.

Ağı : Zehir.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Şey : Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

Zıkkımlanma : Zıkkımlanmak işi.

Diğer dillerde Zıkkım anlamı nedir?

Almanca'da Zıkkım : n. Schlangenfraß