Zırhlı kuvvet nedir, Zırhlı kuvvet ne demek

Zırhlı kuvvet; bir askerlik terimidir.

  • Zırhlı birlik

Zırhlı kuvvet tanımı, anlamı:

Zırhlı : Büyük bir bölümü mermilere ve uçak bombalarına karşı bir zırhla korunmuş, genellikle büyük tonajlı açık deniz gemisi. Zırh giymiş veya zırh kaplanmış.

Zırh : Herhangi bir yeri, aracı vb.ni kuvvetlendiren, zararlı etkilerden koruyan özel madde. Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi. Savaş gemilerinin veya bazı araçların dışına kaplanılan çelik levha.

Kuvvet : Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti. Düşünce, niyet.

Birlik : Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.

 

Zırhlı birlik : Hareket yeteneği yüksek, ateş gücüne sahip, zırhla korunan savaş araçlarıyla donatılmış silahlı kara kuvveti, zırhlı güç, zırhlı kuvvet.