Zıt nedir, Zıt ne demek

Zıt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Karşıt, ters

"Zıt" ile ilgili cümle

  • "Sizin kadar zıt mizaçlı ikizler görülmemiştir herhâlde." - E. Şafak

Zıt tanımı, anlamı:

Zıt gitmek : Birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak.

Zıddı olmak : Bir şey birini tedirgin etmek, hoşuna gitmemek.

Zıddına basmak : Sinirlendirmek, sinirini bozmak.

Zıt anlamlı : Karşıt anlamlı.

Zıt kutup : Farklı durum ve yapıda olan (kimse).

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Ters : Hayvan pisliği. Bir şeyin aksi, karşıtı. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert.

Zıt anlamlı ikileme : Zıt anlamlı kelimelerden kurulmuş ikileme: ileri geri, zamanlı zamansız, önünde sonunda, az çok, eksik fazla, dost, düşman, genç ihtiyar, acı tatlı, yerli yersiz, zararlı zararsız vb.

Zıt boya : Bir kesitin farklı kısımlarına kontrast vermek için kullanılan bir boya. Örnek: Hematoksilen boyası çekirdeği boyarken, eozin boyası sitoplâzmayı boyar. Diğer bir boyanın daha iyi bir biçimde ortaya konabilmesi için kullanılan boya.

 

Zıt boyama : Boyanan ağaçta, açık renkli ilkbahar dokusunun fazla boya emerek koyu, koyu renkli sonbahar dokusunun ise çevresinden açık renkli görüntü vermesi.

Zıt etki : Belli bir tedavisi uygun olmadığını ve uygulamanın kötü sonuç vereceğini ifade eden durum, kontrendikasyon.

Zıt kategori :

Zıt taşıma : Hücre zarındaki taşıyıcı proteinin dış tarafına sodyum iyonları, iç tarafına taşınacak maddenin bağlanmasıyla sodyum derecesinin etkisiyle sodyumun hücre içine, taşınacak maddenin ise hücre dışına çıkması olayı.

Zıt zıt : Çabuk çabuk.

Zıt ile ilgili Cümleler

  • Zıt Erenköy.
  • Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır.
  • Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün.
  • Biz her zaman zıt yönlere gittik.
  • "Zıt anlamlı" sözcüğü "eş anlamlı" sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

Diğer dillerde Zıt anlamı nedir?

İngilizce'de Zıt ne demek? : [Zit] adj. adverse, antithetic, antithetical, conflicting, converse, counter, diametrical, jarring, negative, opponent, opposed, opposite, polar, reverse

n. antipole

pref. anti

Fransızca'da Zıt : contraire, opposé/e, adverse, antagoniste, extrême [le]

Almanca'da Zıt : n. Widerspiel

adj. oppositionell, paradox

Rusça'da Zıt : n. противоположность (F), контраст (M), противоречие (N)

adj. противоположный, обратный