Zalimce nedir, Zalimce ne demek

Zalimce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Acımasız
  • (zali'mce) Acımasızca.

"Zalimce" ile ilgili cümle

  • "Sokakları dolduran sayılmaz şapkaların zalimce, kurnaz ve namussuz gölgelerinde sararmış solmuş." - Ö. Seyfettin
  • "Uyarılarını, dikenleriyle yırtmak biçiminde zalimce yaparlar." - A. Kutlu

Zalimce kısaca anlamı, tanımı:

Zalim : Acımasız ve haksız davranan, zulmeden.

Acıma : Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet. Acımak durumu.

Acımasız : Acıma duygusu olmadan, merhametsizce. Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz.

Acımasızca : Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

Zalimcesine : Acımasızca.

Zalimce ile ilgili Cümleler

  • O çok zalimce.
  • Zalimce davranılan hayvanları görmek istemiyorum.

Diğer dillerde Zalimce anlamı nedir?

İngilizce'de Zalimce ne demek? : adj. tyrannous

adv. barbarously, inhumanly, unmercifully

Fransızca'da Zalimce : cruellement, méchamment