Zalimcesine nedir, Zalimcesine ne demek

Zalimcesine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Acımasızca

Zalimcesine kısaca anlamı, tanımı

Zali : Yarar

Zalim : Acımasız ve haksız davranan, zulmeden.

Zalimce : Acımasız. (zali'mce) Acımasızca.

Acımasızca : Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

Acımasız : Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz. Acıma duygusu olmadan, merhametsizce.

Acıma : Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

Diğer dillerde Zağarcıbaşı anlamı nedir?

Osmanlıca Zağarcıbaşı : ser-zağarî