Zalimlik nedir, Zalimlik ne demek

  • Zalim olma durumu
  • Zalimce davranış.

"Zalimlik" ile ilgili cümle

  • "Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem." - S. F. Abasıyanık

Zalimlik anlamı, kısaca tanımı:

Zalim : Acımasız ve haksız davranan, zulmeden.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Olma : Olmak işi.

Zalimce : (zali'mce) Acımasızca. Acımasız.

Diğer dillerde Zalimlik anlamı nedir?

İngilizce'de Zalimlik ne demek? : n. fiendishness, inhumanity, oppressiveness, truculence

Fransızca'da Zalimlik : cruauté [la], inhumanité [la], méchanceté [la]

Almanca'da Zalimlik : n. Erbarmungslosigkeit, Unmenschlichkeit

Rusça'da Zalimlik : n. жестокость (F), несправедливость (F), тирания (F)