Zararlı nedir, Zararlı ne demek

Zararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr

"Zararlı" ile ilgili cümle

  • "Kanun ancak topluma zararlı olan şeyleri yasaklayabilir." - N. F. Kısakürek

Zararlı tanımı, anlamı:

Zararlı çıkmak : Zarar etmek. bir işin sonunda değerli sanılan bazı şeyleri yitirmek.

Zararlıkıran : Bitkilerin sağlıklı biçimde gelişmelerini engelleyen böcek, kurt vb. canlıları yok eden tarım ilacı.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

Dokuncalı : Zararlı.

Muzır : Zararlı. Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı. Sağlığı bozan. Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk).

Tahrip : Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma.

Zararlı alım : (apor) İnsan ya da hayvan vücuduna dış çevreden radyoaktif veya benzeri zararlı madde girmesi.

Zararlı böcekler : İnsan, hayvan ve ekonomik değeri olan bitkiler sağlığına gölge düşürücü böceklerin tümü. (Besinlerimize, ambarlanmış ekin ürünlerine, giyim ve ev eşyasına üşüşerek zarar yapanları da bu tanıma eklemimiz gerekir.)

Zararlı doz : Zehirlenmenin karakteristik belirtilerini gösteren madde miktarı.

Zararlı madde : 1.Canlı organizmalarına zarar veren veya öldüren maddelere verilen genel ad. 2.Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan, etkinliğini azaltan madde.

 

Zararlı uyarı : Gerçek veya olası doku hasarına neden olan sıcaklık, iskemi ve mekanik yaralanmalar gibi ağrılı uyarılar, noksiyus uyarı.

Zararlılar : Bitkilerin sağlıklı biçimde gelişmelerini engelleyen böcek, kurt vb. canlılara verilen genel ad.

Zararlı ile ilgili Cümleler

  • Bardakta erişte çorbası sağlığınız için zararlı.
  • Doktor "senin sağlığın açısından tütünden daha zararlı bir şey yoktur" dedi.
  • Aşırı yemek yemek sağlığa zararlıdır.
  • Video oyunları senin için zararlı.
  • Siz zararlısınız oğlum.
  • Televizyonda çokça zararlı yayınlar var.
  • Zararlı kimyasallar içeriyordu.
  • Plastik torbalar çevre için zararlıdır.

Diğer dillerde Zararlı anlamı nedir?

İngilizce'de Zararlı ne demek? : adj. baleful, baneful, corruptive, deleterious, derogatory, destructive, detrimental, evil, harmful, hurtful, ill, inimical, injurious, insalubrious, malefic, maleficent, mischievous, nocuous, noisome, noxious, pernicious, pestilent, pestilential

n. average, bad, cost, damage, detriment, disadvantage, disservice, encroachment, evil, forfeit, harm, havoc, hurt, injury, loss, maleficence, mischief, ravage, sacrifice, scathe, wreckage, prejudice

Fransızca'da Zararlı : nuisible, préjudiciable, pernicieux/euse, malfaisant/e, mauvais/e

Almanca'da Zararlı : adj. abträglich, schädlich

Rusça'da Zararlı : adj. вредный, вредоносный, убыточный, зловредный, пагубный