Zarif nedir, Zarif ne demek

Zarif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli
 • Hoşa gider bir biçimde konuşan ve davranan.
 • Güzel, hoş, albenili.
 • Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.).

"Zarif" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Zarif ve hassas şair gittikçe artan bu iltifatlar karşısında saadetinden ağlıyordu." - A. H. Çelebi
 • "Camilerimizdeki o zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacak." - O. S. Orhon
 • "Zarif bir söz."
 • "Teşekküre geldim zarif hediyenize / Gücenmeyin biraz fazla güldümse size" - E. B. Koryürek

Zarif isminin anlamı, Zarif ne demek:

Kız ismi olarak; Güzel, şık, ince kibar tavırlı. İnce esprili, esprilerle konuşan. Erkek ismi olarak; Güzel, şık, ince kibar tavırlı. İnce esprili, esprilerle konuşan.

Zarif tanımı, anlamı:

Zarifane : Zarifçe.

Zariflik : Zarif davranış veya zarif olma durumu, zarafet.

Çekicilik : Çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe, hava, gelgel. Çekme gücü.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

 

Görünüş : Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Görünme işi. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Konuşma : Konuşmak işi. Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Beğeni : Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto. Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk.

Güzel : Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Güzel kız veya kadın. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Pek iyi, doğru. Güzellik kraliçesi. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran. Sakin, hoş (hava). Adamakıllı, şiddetli. İyi, hoş. Görgü kurallarına uygun olan.

 

Hoş : Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren. Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde. Bununla birlikte.

Albenili : Alımlı.

Zarif zebra : Doğal olarak Malaya ve Sumatra’da yayılış gösteren, boyları 13 cm olabilen, vücut yanlarındaki mavi–siyah iki lekeyle karakteristik olan bir akvaryum balığı.

Zarifçe : Zarife yakışır biçimde, hoşça, güzelce, zarifane.

Zarife : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Güzel, şık, ince.

Zarif ile ilgili Cümleler

 • Ali gerçekten zarifti.
 • Ali özrümü zarif bir şekilde kabul etti.
 • Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir.
 • Jale herkese karşı zarif.
 • O çok zarif.
 • Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir.
 • Zarif bir çözüm var.
 • Çirkin ördek yavrusu zarif bir kuğu oldu.

Diğer dillerde Zarif anlamı nedir?

İngilizce'de Zarif ne demek? : adj. canny, dandyish, classy, go go, clever, pulchritudinous, courtly, dainty, dandy, dinky, dressy, ducky, elegant, graceful, gracious, natty, neat, pretty, recherche, sharp, stylish, sylphish, sylphlike, sylphy

Fransızca'da Zarif : élégant/e, gracieux/euse, avenant/e, chic, coquet/te, exquis/e, pimpant/e, poli/e

Almanca'da Zarif : adj. elegant, fein, fesch, galant, zart, zierlich

Rusça'da Zarif : adj. изящный, элегантный, грациозный, изысканный, утонченный, женственный, нарядный, стройный, гладкий

 

Bir başka blog

Zarif