Zeka nedir, Zeka ne demek

Zeka; ruh bilimi, Biyoloji, Eğitim alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

 • İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: anlak].

Eğitim alanındaki anlamı:

Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çevresinde toplayabilme yeteneği.

Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usavurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad. (Not: Fr., İng. intelligence karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğii'nde anlak terimi önerilmiştir.).

Zeka ile ilgili Cümleler

 • Ali bir geri zekalı.
 • Zeka aptallığı azaltabilir.
 • Benim zekama hakaret etmeyin.
 • Mahremiyet önem verdiğim bir şeydir derken zekamla dalga mı geçiyordun, prenses?
 • Geri zekalı!
 • “Herkesin gönlünü almayı bilecek zekâya sahipti.”
 • Tom'un pratik zekası var.
 • Senin zekan Bombay ve Mumbai arasındaki mesafe kadar çoktur.
 • Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.
 • Onun ince zekasına hayranım.
 • Tom'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.
 • Bill tam bir geri zekalı.

Zeka hakkında bilgiler

Zekânın ne olduğu ile ilgili tartışmalar yıllardan beri sürmektedir. Buna göre anlağın birkaç tanımı şu şekildedir. Bir kişinin zekâsını belirleyen üç temel etken vardır. Temelde zekâ doğuştan gelir ve büyük ölçüde kalıtımın etkisiyle belirlenir. Yapılan çalışmalarda çocuğun zekâsı ile ana-babanın zekâsı arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Çocuğun zekâ gücü anasıyla babasının zekâ gücü ortalamasına yakındır. Biraz altında ya da üstünde olabilir. Ana ve babanın döl gözelerinde, gen adı verilen ve kalıtımı belirleyen özellikler rastlantısal bir yolla çocuğa geçerler. Çocuğun döl yatağında uygun beslenmesi, beyin kanlanma ve oksijen alımının yolunda gitmesi gerekir. Örneğin; zor bir doğum sırasında çocuğun soluğu uzun süre kesilirse, beyin gözeleri ölür ve sonuçta zekâsı etkilenir. Bunun gibi, beyin dokusunu doğum sonrasında örseleyen yaralamalar ve beyin yangıları da zekâ gizilini (potansiyelini) düşürebilir. Ananın gebelik süresince nasıl beslendiği de zekâ gelişimini etkileyen bir etkendir.

 

Zeka ile ilgili Atasözü veya Deyim

zekat vermek : Müslümanlıkta, sahip olunan mal ve paranın kırkta birlik payını sadaka olarak dağıtmak.

Zeka kısaca anlamı, tanımı

 

Akademik zeka : Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zekâ

Çoklu zeka : Birçok zekâ türünü bir arada kullanan zekâ.

Eğitilebilir geri zekalılar : Zekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 45-50 ile 70-75 arasında olan geri zekâlı kimseler.

Geri zekalı çocuklar : Zekâ bölümü bakımından ileri derecede geri zekâlılar, eğitilebilir geri zekâlılar, öğretilebilir geri zekâlılar ya da ağır öğrenenler kümelerinden birinde yer alan çocuklara verilen ad; zekâ bölümleri 0-90 arasında bulunan çocuklar.

Geri zekalılık : Geri zekâlı olma durumu.

İleri derecede geri zekalılar : Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 25 zekâ bölümünün altında bulunan, zekâ yaşları ömür süresince 0-2 arasında olup özel hastane ve enstitülerde bakımı gerektiren kimseler.

Keskin zeka keramete kıç attırır : “zeki kimse, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kimseden daha iyi bilir” anlamında kullanılan bir söz.

Kılgısal zeka : Uygulamalı bilgiler edinmeye ya da iş başında öğrenmeye yatkın zekâ. Seçme ve değerlendirme gerektiren durumlarda uygun karar verme bakımından başarılı zekâ.

Mekanik zeka : Makineler, el araç ve gereçleri ile uğraşma ya da bunların kullanılmasıyle ilgili sorunları çözme gücü.

Olağan zekalı çocuklar : Zekâ bölümleri 90-110 arasında bulunan çocuklar.

Soyut zeka : Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği.

Toplumsal zeka : Toplumsal çevreye uyma ve onu geliştirme yeteneği. Toplumsal ilişkileri etkili biçimde kurabilme, sürdürebilme ve değişen toplumsal durumlara uyabilme gücü.

Üstün zekalı : Üstün zekâya sahip olan.

Üstün zekalı çocuklar : Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü sağlayan; kendi yaşıtlarından rasgele seçilmiş bir kümenin yüzde 98'inden üstün olan çocuklar.

Üstün zekalılık : Üstün zekâlı olma durumu.

Zeka testleri : Bir kimsenin doğal yeteneğini ya da genel yaşantılar yoluyla gelişen kişiliğini ölçmek için hazırlanmış olan testler.

Zeka yaşı : Bir zekâ testinden elde edilen puanın, o zekâ testinin ortalamasına göre gösterdiği yer. Bir zekâ testinden elde edilen ham puanın, o zekâ testinin ölçünlü ortalamasına göre gösterdiği yaş. (Z.Y.).

Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Zekalı : Zeki.

Zekalılık : Zeki olma durumu.

Zekasız : Zeki olmayan.

Zekasızlık : Zekâsız olma durumu.

Zekat : Zekât. Zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören, İslam'ın beş şartından biri. İslâmi ilke ve kurallara göre varlıklı kimselerin sahip oldukları servetlerinin her yıl kırkta birini dağıtmaları. Şeriat kuralları gereğince varlıklı Müslümanların her yıl yoksullara vermek zorunda bulundukları, mallarının kırkta bir oranındaki kesimi.

Zekavet : Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik. Zekâ, zekilik.

Analitik zeka : Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan zekâ.

Genel zeka : Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymada gösterdiği yetenek veya güç. Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimi.

Geri zekalı : Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse). Anlayışı kıt, aptal.

Üstün zeka : Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ.

Zeka bölümü : Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.

Zeka geriliği : Türlü sebeplerle zihnin görevini yapmakta gösterdiği sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme durumu.

Zeka testi : Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyetini ölçmek için hazırlanmış olan test.

Zeka yeteneği : Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti.

Zekat keçisi : Yetersiz. Zayıf.

Diğer dillerde Zeka anlamı nedir?

İngilizce'de Zeka ne demek ? : intelligence