Zekalı nedir, Zekalı ne demek

Zekalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Zeki

Zekalı ile ilgili Cümleler

 • Tom'un geri zekalı olmadığını biliyorum.
 • Ali kıvrak zekalı, değil mi?
 • Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.
 • Ali bir geri zekalı.
 • Tom'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.
 • Tom'un bir geri zekalı olduğunu düşünüyorum.
 • O ticari zekalı bir bayan.
 • Hakkımdaki her şeyi herkese anlatacak kadar geri zekalısın.
 • Bill tam bir geri zekalı.
 • Geri zekalı!

Zekalı anlamı, tanımı

Zeka : İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. [Bakınız: anlak]. Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çevresinde toplayabilme yeteneği. Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usavurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad. (Not: Fr., İng. intelligence karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğii'nde anlak terimi önerilmiştir.)

Eğitilebilir geri zekalılar : Zekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 45-50 ile 70-75 arasında olan geri zekâlı kimseler.

Geri zekalı çocuklar : Zekâ bölümü bakımından ileri derecede geri zekâlılar, eğitilebilir geri zekâlılar, öğretilebilir geri zekâlılar ya da ağır öğrenenler kümelerinden birinde yer alan çocuklara verilen ad; zekâ bölümleri 0-90 arasında bulunan çocuklar.

 

Geri zekalılık : Geri zekâlı olma durumu.

İleri derecede geri zekalılar : Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 25 zekâ bölümünün altında bulunan, zekâ yaşları ömür süresince 0-2 arasında olup özel hastane ve enstitülerde bakımı gerektiren kimseler.

Olağan zekalı çocuklar : Zekâ bölümleri 90-110 arasında bulunan çocuklar.

Üstün zekalı : Üstün zekâya sahip olan.

Üstün zekalı çocuklar : Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü sağlayan; kendi yaşıtlarından rasgele seçilmiş bir kümenin yüzde 98'inden üstün olan çocuklar.

Üstün zekalılık : Üstün zekâlı olma durumu.

Zekalılık : Zeki olma durumu.

Geri zekalı : Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse). Anlayışı kıt, aptal.

Zeki : Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek. Zekâ varlığı gösteren. Çabuk ve kolay kavrayan.

Diğer dillerde Zeka yaşı anlamı nedir?

İngilizce'de Zeka yaşı ne demek ? : mental age