Zodiac türkçesi Zodiac nedir

  • Burçlar.
  • Burçlar kuşağı.
  • Gökküresinde, tutulum'un geçtiği ve üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dağıldığı kuşak.
  • Zodyak bölgesi.
  • Uzay alanında kullanılır.
  • Zodyak.

Zodiac ile ilgili cümleler

English: According to the Chinese zodiac, 2015 is the Year of the Sheep and next year will be the Year of the Monkey.
Turkish: Çin burçlarına göre, 2015 Koyun Yılı ve gelecek yıl Maymun Yılı olacak.

Zodiac ingilizcede ne demek, Zodiac nerede nasıl kullanılır?

Sign of the zodiac : Burç simgesi. Burç.

Signs of the zodiac : On iki burç. Şans tekerindeki zodyak işareti. Zodyak işaretleri. Burç işaretleri.

The signs of the zodiac : Astrol. Burçlar. Burç işaretleri. On iki burç.

Zodiacal : Zodyak (ile ilgili). Zodyaka ait. Zodyak ile ilgili. Burçlarla ilgili. Burçlara ait.

Zodiacal constellation : Burçlar takımyıldızı. Burçlar kuşağında bulunan, burçların ad aldığı takımyıldızlardan her biri. koç, boğa, ikizler., v.b takımyıldızları. Burç.

Zodiacs : Burçlar kuşağı. Zodyak bölgesi. Zodyak. Burçlar.

Rhizodermis : Rizodermis. Bitki köklerinin en dış tabakası.

Benzodiazepine : Benzodiazepin. (tıp veya medikal terimi) yatıştırıcı olarak kullanılan gruba ait bileşimlerden herhangi biri.

Nefazodone : Yeni bir tür antidepresan ilaç. Pdepresyon tedavisinde kullanılan reçeteli ilaç. Nefazodon.

 

Benzodioxans : Benzodioksanlar. Sentetik yapılı olan ve içerisinde piperoksan, dibozane vb. ilaçları bulunduran alfa almaç engelleyici bir ilaç grubunun adı.

İngilizce Zodiac Türkçe anlamı, Zodiac eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Zodiac ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aries : Koç (astronomi terimi). Koç burcu. Koç takım yıldızı. Koç burcu (astronomi terimi). Koç. Koç takımyıldızı (astronomi terimi).

Diagram : Çizenek. Taslak. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Diyagram ile göstermek. Şema. Bir aygıtın ya da bir nesnenin yapısal ya da işlevsel niteliklerini ana çizgileriyle belirleyen çizim. Plan. Bir yapının, bileşenlerini, öğelerini ve aralarındaki ilişkileri gösterebilmek için küçük ölçekte çizgilerle gösterilmiş biçimi. Resim. Diyagram.

Exaltation : Yükseklik. Övme. Büyük sevinç. Yüceltme. Büyük heyecan. Aşırı heyecan. Vecit. Yükseltme. Büyük sevinç ya da heyecan. Aşırı heyecanlanma.

Libra : Mizan. Muvazene. Terazi takımyıldzı (astronomi terimi). Denge. Terazi burcu. Terazi takımyıldızı. Terazi. Terazi burcu (astronomi terimi).

Absolute value : Bir ölçümün değişmez değeri ya da bir değerin kullanılan ölçü birimine göre niceliği, bk. göreli değer. Salt değer. Saltık değer. Başka değerlerle karşılaştırılmamış, tek başına göz önüne alınan değer; artılığı ya da eksiliği göz önüne alınmamış değer. Bir sayının değerinin pozitif olarak ifadesi (ör. -23'ün mutlak değeri 23'tür). Mutlak değer.

 

Absolute brightness : Bir yıldızın 20 parsek uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Salt parlaklık.

Accidental error : Rastlantısal hata. Dizgeli herhangi bir etki dışında, kurala ve düzene bağlı olmadan yapılan ölçü yanılgısı. Rasgele yanılgı. İstemeyerek yapılan hata. Rasgele hata. Tesadüfi hata. Arızi hata.

Celestial sphere : Gökküresi. Gök küre. Gök kubbesi. Gökkubbe. Göksel küre. Gök kubbe.

Albedo : Aklık. Beyazlık derecesi. Aklık derecesi. Aklık derecesi (astronomi terimi). Turunçgillerde kabuğun beyaz iç bölümü. Kendi ışık yaymayan göcisimlerinin yansıttığı ışık oranı. Albedo. Aklık (astronomi terimi). Aklık dercesi. Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı.

The signs of the zodiac : Burç işaretleri. Astrol. On iki burç.

Zodiac synonyms : star sign, planetary house, scorpius, altair, part, pisces, absorption line, scorpio, sign of the zodiac, absolute parallax, vault of heaven, firmament, taurus, gemini, leo, heavens, almak, mansion, empyrean, adhara, capricornus, achondrite, sagittarius, sign, horoscopes, virgo, capricorn, acceleration due to gravity, house, region, aquarius, airglow, sphere.

Zodiac ingilizce tanımı, definition of Zodiac

Zodiac kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An imaginary belt in the heavens, 16° or 18° broad, in the middle of which is the ecliptic, or sun`s path. It comprises the twelve constellations, which one constituted, and from which were named, the twelve signs of the zodiac.