Zonguldaklılık nedir, Zonguldaklılık ne demek

Zonguldaklılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Zonguldaklı olma durumu

Zonguldaklılık anlamı, tanımı

Zonguldaklı : Zonguldak ilinden olan kimse

Zonguldak : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Zonar plasenta anlamı nedir?

İngilizce'de Zonar plasenta ne demek ? : zonary placenta