Anent nedir English: Death is permanent. Turkish: Ölüm kalıcıdır. English: A permanent is extra. Turkish: Süreklilik ekstra bir maliyet...

 
 
 

Contract of permanent work nedir ne demek

Contract of permanent work nedir : Daralmak. (hastalığa) yakalanmak. Daraltmak. Yanların ilintisiz isteklerini açığa vurarak anlaşmaları. kişilerin, yandaş olarak bir...

Dentes permanentes nedir ne demek

Dentes permanentes nedir Dentes permanentes; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalıcı dişler. Perm : Bir...

Immanent nedir : [#Doğal olarak. bir şekilde. Her yerde hazır bulunan bir şekilde. Her yerde bulunan bir şekilde. İçkin olarak. Immanence : İçkin ol...

Impermanent nedir ne demek

Impermanent nedir parasitism : Hayatın bir ya da birkaç döneminde olan, küçük vücutlu ve iri gözlü, parmaklarının ucunda yapışkan safihalan olan, ses ç...

Impermanently nedir ne demek

Impermanently nedir parasitism : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hayatın bir veya birkaç döneminde konaktan geçici olarak yararlanma veya ...

Nonpermanent nedir ne demek

Nonpermanent nedir Sözcükler, direkt olarak Nonpermanent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Permanent cell nedir ne demek

Permanent cell nedir : Perma. Permanant. Sabit. Sürekli. Kalımlı. Devamlı. Temelli. Asil. Baki. Yerleşik. Cell : Bir dağılım çizelgesinde bir sıranın bir ...

Permanent cinema nedir ne demek

Permanent cinema nedir : Kalımlı. Asil. Temelli. Sürekli. Değişmez. Baki. Yerleşik. Kalıcı. Permanant. Perma. Cinema : Sinema salonu. Sinema. [#Permanent ce...

Permanent component nedir ne demek

Permanent component nedir : Kalıcı. Yerleşik. Temelli. Daimi. Baki. Devamlı. Asil. Sabit. Perma. Component : Yönleçsel bir niceliğin yerlem eksenleri üzerindek...

Permanent debts nedir ne demek

Permanent debts nedir : Sürekli. Temelli. Baki. Daimi. Asil. Devamlı. Kalıcı. Yerleşik. Permanant. Debts : Borç. Borçlu olma. Düyun. Borçlar. Pasif borçlar...

Permanent discharge nedir ne demek

Permanent discharge nedir : Sürekli. Permanant. Baki. Asil. Sabit. Yerleşik. Kalıcı. Daimi. Temelli. Discharge : Boşalmak. Muaf tutmak. Ateşlemek. Terhis etmek...

Permanent error nedir ne demek

Permanent error nedir : Sürekli. Permanant. Sabit. Baki. Daimi. Kalıcı. Kalımlı. Değişmez. Asil. Perma. Error : Yanılma. Falso. Yanlış. Bir niceliğin gerçe...

Permanent gas nedir ne demek

Permanent gas nedir : Devamlı. Kalımlı. Yerleşik. Sabit. Değişmez. Temelli. Kalıcı. Sürekli. Daimi. Baki. Gas : Atıp tutma. Övünme. Eğlenceli şey. Havaga...

Permanent hücre nedir ne demek

Permanent hücre nedir Permanent hücre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daimi hücreler. Perm : Birinci zamanın al...

Permanent income hypothesis nedir ne demek

Permanent income hypothesis nedir : Temelli. Sabit. Yerleşik. Devamlı. Kalımlı. Baki. Kalıcı. Değişmez. Daimi. Income : Varidat. Vücuda giren gıda. Kar. Rant. Bütçe. B...

Permanent magnet moving coil instrument nedir ne demek

Permanent magnet moving coil instrument nedir : Permanant. Daimi. Kalımlı. Sürekli. Temelli. Baki. Sabit. Kalıcı. Yerleşik. Magnet : Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Bir elektri...

Permanent ovum nedir ne demek

Permanent ovum nedir : Perma. Daimi. Sabit. Değişmez. Permanant. Kalımlı. Kalıcı. Sürekli. Asil. Ovum : Yumurta (memeli, balik, böcek). Canlı yumurtası. B...

Permanent parasitism nedir ne demek

Permanent parasitism nedir : Baki. Perma. Permanant. Asil. Daimi. Kalımlı. Sabit. Yerleşik. Sürekli. Değişmez. Parasitism : Bir ortak yaşama tipi olup bir arada...

Permanent puppet theatre nedir ne demek

Permanent puppet theatre nedir : Kalıcı. Sabit. Sürekli. Daimi. Baki. Kalımlı. Asil. Permanant. Değişmez. Yerleşik. Puppet : Kimi kez parmaklara takılarak, kimi kez...

Anenterous nedir ne demek

Anenterous nedir permanentes : Hayvan türlerine göre değişen yaşlarda düşen süt dişlerinin yerine çıkan dişler, dentes permanentes. Dentes permanentes...

Committee of permanent representatives nedir ne demek

Committee of permanent representatives nedir : Komisyon. Kurul. Encümen. Komite. Yarkurul. Heyet. Bir ortaklığın ya da kurumun yapılacak işlerinnin yönetimi sağlanılmak üzere ara...

Convert permanently nedir ne demek

Convert permanently nedir : Sayı yapmak. İnancını değiştirmek. Dinsel ya da siyasal bir inancın, bir kanının yerine başka birinin benimsenmesi. bunu yapan kişi...

First permanent font nedir ne demek

First permanent font nedir : Mükemmel. Öncelikle. Başta. Önde gelen. Birinci. İlk. Birincilik. Başlangıç. İlk kez. İlk olarak. Permanent : Baki. Perma. Asil. Da...

Immanently nedir ne demek

Immanently nedir : İçkin. Doğasında olan. Mündemiç. Her yerde mevcut. Her yerde bulunan. Özünde var olan. Hazır ve nazır. Immanence : İçkinlik. İçkin ...

Impermanent parasitism nedir ne demek

Impermanent parasitism nedir : Kalıcı olmayan. Devam etmeyen. Süreksiz. Daimi olmayan. Kalımsız. Devamsız. Geçici. Parasitism : Parazitizm. Asalaklık. Biyoloji, v...

Kaiser permanente nedir ne demek

Kaiser permanente nedir [#Kaiser] : İmparator. Kayser. Avusturya imparatoru. Alman imparatoru. Kaisers : Alman imparatoru. İmparator. Avusturya imparatoru. K...

Permanent nedir ne demek

Permanent nedir English: A permanent costs extra. Turkish: Kalıcılık ekstra bir maliyettir. English: Everybody wants permanent peace. Turki...

Permanent cells nedir ne demek

Permanent cells nedir : Sürekli. Temelli. Sabit. Kalımlı. Permanant. Devamlı. Asil. Değişmez. Daimi. Cells : Oda (manastır vb). Hücreler. Toplumdan kaçan k...

Permanent company nedir ne demek

Permanent company nedir : Kalıcı. Devamlı. Permanant. Sabit. Sürekli. Yerleşik. Daimi. Baki. Değişmez. Company : Tayfa. Arkadaş çevresi. Arkadaşlar. Birlik. ...

Permanent connection nedir ne demek

Permanent connection nedir : Devamlı. Değişmez. Temelli. Kalıcı. Perma. Yerleşik. Asil. Kalımlı. Daimi. Baki. Connection : Birleştirme. İlişiklik kuralı. İlişik...

Permanent deformation nedir ne demek

Permanent deformation nedir : Sabit. Devamlı. Yerleşik. Temelli. Sürekli. Asil. Baki. Kalıcı. Permanant. Deformation : Deformasyon. Çirkinleştirme. Biçim bozulma...

Permanent education nedir ne demek

Permanent education nedir : Temelli. Asil. Değişmez. Kalımlı. Sabit. Yerleşik. Baki. Permanant. Sürekli. Education : Yetiştirme. Yeni kuşakların, toplum yaşayı...

Permanent file nedir ne demek

Permanent file nedir : Asil. Perma. Kalıcı. Sabit. Kalımlı. Sürekli. Devamlı. Permanant. Daimi. File : Törpülemek. Çeşitli belgelerin bölümlenerek saklanı...

Permanent hardness nedir ne demek

Permanent hardness nedir : Devamlı. Asil. Değişmez. Permanant. Kalımlı. Sürekli. Sabit. Temelli. Yerleşik. Hardness : Güçlük. Yiğitlik. Sertlik. Cesaret. Mine...

Permanent income nedir ne demek

Permanent income nedir : Kalımlı. Sabit. Asil. Kalıcı. Baki. Devamlı. Sürekli. Değişmez. Temelli. Income : Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerini...

Permanent magnet nedir ne demek

Permanent magnet nedir : Permanant. Sürekli. Değişmez. Kalımlı. Perma. Daimi. Asil. Sabit. Temelli. Magnet : Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Demirkapan. ...

Permanent migration nedir ne demek

Permanent migration nedir : Yerleşik. Sürekli. Permanant. Sabit. Asil. Devamlı. Daimi. Değişmez. Kalıcı. Migration : Göçler. Göç. Yer değiştirme. Yeraltındaki ...

Permanent parasite nedir ne demek

Permanent parasite nedir : Yerleşik. Temelli. Asil. Permanant. Kalımlı. Kalıcı. Perma. Sabit. Baki. Parasite : Konak. Biyoloji, tiyatro, veterinerlik alanları...

Permanent press nedir ne demek

Permanent press nedir : Baki. Asil. Sabit. Devamlı. Değişmez. Perma. Kalıcı. Temelli. Daimi. Press : Sıkıştırmak. Basım yoluyla çoğaltılarak, belirli zaman...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim